Prawidłowy demontaż łożysk

  W pewnym momencie łożysko osiągnie koniec swojej trwałości eksploatacyjnej i będzie musiało zostać wymienione. Nawet, jeżeli łożysko po zdemontowaniu nie będzie ponownie używane, bardzo istotne jest jego prawidłowe zdjęcie, tak, aby trwałość użytkowa nowego, zastępującego łożyska nie była zagrożona. Po pierwsze, zastosowanie właściwych metod i narzędzi do demontażu pomoże zabezpieczyć przed uszkodzeniem inne elementy maszyny, takiej jak wał i oprawa, które często są ponownie wykorzystywane. Po drugie, nieodpowiednie techniki demontażu mogą być niebezpieczne dla pracowników obsługi.

  Demontaż mechaniczny

  Wybór właściwego ściągacza do pracy jest krytyczny. Nie tylko rodzaj ściągacza, ale także jego maksymalna siła ściągająca jest decydująca dla wykonania demontażu w sposób bezpieczny i łatwy. Przeciążenie ściągacza może doprowadzić do pęknięcia ramion ściągacza i/lub belki wspornikowej i dlatego należy go unikać. To pęknięcie może uszkodzić łożysko lub wał oraz spowodować uszkodzenie ciała. Generalnie zalecane jest stosowanie ściągaczy trzyramiennych niż dwuramiennych, gdyż ściągacze trzyramienne są bardziej stabilne. Zawsze, gdy jest to możliwe przykładaj siłę ściągającą do pierścienia osadzonego z pasowaniem ciasnym.

  Demontaż metodami cieplnymi

  Pierścienie wewnętrzne łożysk walcowych są zazwyczaj osadzane z pasowaniem ciasnym, co wymaga wysokich sił demontażowych. W takich przypadkach stosowanie ściągacza może spowodować uszkodzenie wału i pierścienia oraz może być niebezpieczne dla operatora. Używanie sprzętu do podgrzewania umożliwia łatwy i szybki demontaż przy równoczesnym ograniczeniu ryzyka uszkodzenia pierścienia łożyskowego i wału.

  Demontaż łożysk przy wykorzystaniu technik hydraulicznych

  Techniki hydrauliczne są często preferowaną metodą do demontażu większych łożysk a także innych elementów. Te techniki, w których są stosowane pompy hydrauliczne, nakrętki hydrauliczne i wtryskiwacze olejowe, umożliwiają przyłożenie dużych sił do zdemontowania łożysk lub innych elementów.

  Bezpieczeństwo

  Dla uzyskania optymalnego poziomu bezpieczeństwa przy demontażu łożysk:

  • Zawsze noś ubranie i okulary ochronne podczas demontażu łożysk
  • Gdy demontujesz łożyska korzystając ze ściągaczy, upewnij się, że wybrano odpowiedni ściągacz do danego zastosowania, o wystarczającej sile ściągającej, aby zminimalizować ryzyko przeciążenia ściągacza. Efektem przeciążenia ściągacza może być pęknięcie ramienia wrzeciona, które spowoduje uszkodzenia ciała operatora.
  • Pokrowiec ochronny założony wokół ściągacza i łożyska pomaga zmniejszyć ryzyko wypadku w przypadku pęknięcia łożyska, ramienia ściągacza lub wrzeciona ściągacza
  • Zawsze używaj odpornych na ciepło rękawic, gdy demontujesz łożyska metodami cieplnymi
  • Dla swojego własnego bezpieczeństwa nie uderzaj w łożysko bezpośrednio za pomocą żadnych twardych przedmiotów, takich jak młotek lub przecinak
  • Przykładaj siłę demontażową do pierścienia łożyska, który ma najciaśniejsze pasowanie 
  • Niestosowanie się do wskazówek bezpieczeństwa przedstawionych na tej stronie i w innych częściach niniejszego rozdziału może być przyczyną poważnych uszkodzeń ciała i uszkodzenia łożysk.

  Metoda wtrysku olejowego

  Kiedy stosowana jest metoda wtrysku olejowego, dopasowane powierzchnie są oddzielone przez cienką warstwę oleju wtryśniętego pod wysokim ciśnieniem i w ten sposób niemal całkowicie jest wyeliminowane tarcie między nimi. Metoda jest uniwersalna i może być stosowana do demontażu łożysk i innych elementów montowanych na czopach walcowych i stożkowych. Przy demontażu łożysk osadzonych na czopach walcowych, wtryśnięty olej może zredukować wymagane siły ściągające nawet o 90%.

  W efekcie fizyczny wysiłek potrzeby do zdjęcia łożyska z jego osadzenia przy użyciu ściągacza jest zmniejszony. Kiedy metoda wtrysku olejowego jest stosowana do demontażu łożysk osadzonych na czopach stożkowych, pasowanie ciasne zostaje całkowicie zniesione przez wtryśnięty olej. Łożysko zostaje następnie zepchnięte z dużą siłą z osadzenia, przez co nie ma potrzeby stosowania ściągacza. W tym przypadku należy zastosować nakrętkę oporową, która zabezpieczy przed spadnięciem łożyska z wału.

  Metodę wtrysku olejowego, używaną w wielu aplikacjach łożyskowych, można także spotkać w innych zastosowaniach, takich jak:

  • Sprzędła
  • Koła zębate
  • Koła pojazdów szynowych
  • Śruby napędowe
  • Wały korbowe dzielone

  Podczas demontażu łożysk należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić innych elementów maszyn, takich jak wał lub oprawa, gdyż uszkodzenie może wpłynąć na wydajność i trwałość maszyny. Łożyska są czasami demontowane w celu konserwacji lub wymiany innych komponentów maszyny. Te łożyska są często używane ponownie. Wybór właściwych metod i narzędzi do demontażu jest zatem istotny dla ograniczenia ryzyka uszkodzenia łożyska, a przez to daje możliwość jego ponownego wykorzystania. Demontaż łożysk może być niebezpiecznym i wymagającym zadaniem. Dlatego wybór odpowiednich metod demontażu i narzędzi do pracy ma najwyższe znaczenie dla ograniczenia niebezpieczeństwa uszkodzenia ciała. Poszczególne aplikacje mogą wymagać mechanicznych, cieplnych lub hydraulicznych metod i narzędzi do demontażu, aby umożliwić bezpieczne, prawidłowe i skuteczne zdjęcie łożyska.