Prochem rozbudowuje drukarnię Bauera

    Inżynierska firma Prochem SA została Generalnym Realizatorem Inwestycji dla rozbudowy drukarni Bauera w Ciechanowie. W ramach kontraktu będzie odpowiedzialna za kompletację dostaw oraz wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych (wcześniej rozpoczęła prace projektowe i przygotowawcze). Wstępny budżet oszacowano na ponad 50 mln zł. Termin zakończenia prac planowany jest na II kw. 2008 r.

    – Współpraca Prochem SA z firmą Bauer rozpoczęła się w roku 1995, kiedy spółce zlecono wykonanie projektu bazy drukarskiej wydawnictwa Bauer w Ciechanowie – mówi Sławomir Bandurski, członek zarządu Wydawnictwa Bauer sp. z o.o. – W trakcie projektowania rozszerzyliśmy zakres kontraktu i powierzyliśmy firmie rolę generalnego wykonawcy robót budowlano-montażowych. W 2002 r. ponownie wybraliśmy Prochem do zaprojektowania i przeprowadzenia rozbudowy drukarni w Ciechanowie. W 2005 r. Prochem był generalnym wykonawcą budowy drukarni BDN w Wykrotach.

    www.prochem.com.pl