Producenci chemikaliów, ropy i gazu stoją w obliczu rosnącej dezaktualizacji technologicznej

  Fot. freepik

  Wyniki ostatniego sondażu CFE Media, sponsorowanego przez firmę inżynierską M S Benbow & Assoc., Metairie, LA, przedstawiają zmieniający się krajobraz systemów oprzyrządowania i sterowania w środowiskach przemysłowych.

  Ankietowani kwestionowali długoterminową przydatność zainstalowanej bazy systemów sterowania procesami i automatyki w produkcji chemicznej, przemyśle naftowym i gazowym oraz innych branżach. W rzeczywistości prawie 60% respondentów z branży produkcji chemicznej wyraziło obawy dotyczące rosnącej technicznej przestarzałości tych systemów. Prawie 50% respondentów z przemysłu naftowego i gazowego wyraziło podobne obawy (rys. 1). Jednocześnie firmy wykorzystują planowane przestoje, aby zapewnić swoim zakładom lepszy dostęp do danych niezbędnych do zarządzania procesami. – Widzimy, że firmy traktują modernizacje jako sposób na uniknięcie przestarzałych technologii i standaryzację technologii. Wszystkie dzisiejsze systemy zastępcze są od początku wyposażone w łączność sieciową, co pozwala na gromadzenie większej ilości danych w czasie rzeczywistym i wykorzystanie ich do celów analitycznych. Ale podstawowe obawy operatorów pozostają takie same – twierdzi Ronnie Ledet, kierownik programu, oprzyrządowanie i sterowanie, M S Benbow. 

  M S Benbow wspiera klientów od koncepcji do zakończenia projektu w szerokim zakresie systemów inżynieryjnych, w tym pomiarów i sterowania procesem, rozproszonych systemów sterowania, SCADA i PLC, pomiarów analitycznych i krytycznych systemów bezpieczeństwa. Inne tematy poruszone w ankiecie to aktualne wyzwania związane z systemami sterowania, jak również obawy dotyczące przyszłości. Podczas gdy optymalizacja i niezawodność okazały się być głównymi celami respondentów, zwiększona łączność maszyn i urządzeń w sieci, systemy w coraz większym stopniu oparte na oprogramowaniu i rekonfiguracja łańcucha dostaw to również niewątpliwie część przyszłości tej branży. 

  Rys. 1. Prawie 60% respondentów z branży produkcji chemicznej wyraziło obawy związane z rosnącą przestarzałością techniczną ich systemów. | Dzięki uprzejmości: CFE Media

  Wyzwania przed producentami 

  Ponad 70% respondentów badania z branży produkcji chemicznej wyraziło obawy związane z tym, że oprogramowanie sterujące nie jest już wspierane, a 47% wyraziło podobne obawy dotyczące sterowników PLC, SCADA i HMI. Prawie 40% respondentów z sektora wydobywczego ropy naftowej i gazu wyraziło podobne obawy (rys. 2). – Fakt, że oprogramowanie nadal stanowi coraz większy problem, jest potwierdzeniem tego, że automatyka odchodzi od specjalnie skonstruowanych urządzeń na rzecz oprogramowania zapewniającego większą elastyczność procesów – powiedział Ledet. 

  Ponadto badanie wykazało, że: 

  • Blisko 40% respondentów we wszystkich badanych branżach powoływało się na obawy związane z brakiem dokładnego schematu obecnie wykorzystywanych systemów i oprogramowania. 

  • Około 40% respondentów wyraziło obawy, że ich systemy są przestarzałe, biorąc pod uwagę dzisiejsze zaawansowane systemy sterowania oparte na technologiach informatycznych. 

  • Ponad 40% stwierdziło, że widzi wyzwania w swojej bazie systemów z powodu braku standaryzacji w odniesieniu do sterowników PLC, oprogramowania sterującego i interfejsów HMI.

  Rys. 2. Ponad 70% respondentów badania z branży produkcji chemicznej wyraziło obawy związane z tym, że oprogramowanie sterujące nie jest już wspierane. | Dzięki uprzejmości: CFE Media

  Droga naprzód

  Jak można było przypuszczać, ankietowani oczekują, że wymiana systemu sterowania zostanie przeprowadzona za pomocą migracji etapowej (29%) lub podczas planowanego przestoju albo po prostu przestoju (32%). Podczas gdy ponad 40% respondentów twierdzi, że posiada wewnętrzne zasoby do zaplanowania i przeprowadzenia migracji, prawie taka sama liczba respondentów decyduje się na wsparcie z zewnątrz (rys. 3): 

  • Określenie możliwości i technologii potrzebnych do osiągnięcia celów operacyjnych (38%). 

  • Opracowanie szacunkowych kosztów całkowitych wraz z analizą wykonalności i uzasadnieniem kosztów (37%). 

  • Audyty systemu kontroli obiektu w celu oceny bieżących aktywów (29%). 

  – Nadążanie za najnowszą technologią i jej zastosowanie wymaga wysiłku w pełnym wymiarze godzin. Wiedza o tym, jak używać sprzętu oraz dostępnych narzędzi do tworzenia oprogramowania jest kluczowa – powiedział Ledet. 

  Rys. 3. Ponad 40% respondentów twierdzi, że posiada wewnętrzne zasoby do zaplanowania i przeprowadzenia migracji. | Dzięki uprzejmości: CFE Media

  Respondenci postrzegają główny cel działań podejmowanych w ich zakładach jako niezmienny: 

  • Zwiększenie produktywności lub optymalizacja procesów produkcyjnych (43%).

  • Zwiększenie niezawodności sprzętu lub jakości produktu (26%). 

  – Zmiana, która nastąpiła, polega na tym, że placówki zaczynają podłączać swoje urządzenia do sieci i jest to część dzisiejszej modernizacji – powiedział Ledet. Klienci zdają sobie sprawę z konieczności uwzględnienia zagrożeń związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym. Są zainteresowani nowymi sposobami osiągnięcia mobilności i zdalnego działania. Nie ma znaczenia, czy jest to określane jako Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT), czy po prostu większe zaangażowanie funkcji informatycznych w zarządzanie operacjami. Chociaż nie jest to kwestia ściśle technologiczna, respondenci we wszystkich badanych sektorach przemysłu stwierdzili, że jednym z ich największych zmartwień jest brak wykwalifikowanych zasobów ludzkich.