Producenci maszyn górniczych szukają rynków poza Polską

  Polskie spółki węglowe znacząco zmniejszą inwestycje, dlatego krajowi producenci maszyn i urządzeń górniczych muszą szukać rynków zbytu poza polskim górnictwem – mówiono podczas konferencji Górnictwo 2015.

  W trzecim kwartale 2015 r. odnotowano dalszy silny spadek wydatków inwestycyjnych polskich kopalń do poziomu 340 mln zł (to spadek aż o 38,1 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2014). W przeliczeniu na tonę wydobycia, wskaźnik natężenia inwestycji wyniósł 19,0 zł i w porównaniu do trzeciego kwartału 2014 zniżkował o 35,8 proc.

  Na zakup maszyn i urządzeń wydano kwotę 90 mln zł (spadek o 36,6 proc. rok do roku), a na wyrobiska kwotę 176 mln zł (spadek o 34,5 proc.).

  – Wymagająca sytuacja producentów węgla oraz ograniczanie nakładów inwestycyjnych będą w dalszym ciągu wpływać na działania producentów maszyn górniczych, jednak podpisanie obecnie negocjowanych istotnych kontraktów eksportowych może pozytywnie przełożyć się na wyniki roku 2016 – mówił Marek Uszko, prezes Kopex-Ex-Coal Sp. z o.o.podczas konferencji Górnictwo 2015.

  W sektorze górnictwo w okresie od stycznia do września 2015 r. Kopex SA osiągnął przychody ze sprzedaży eksportowej w wysokości 214,2 mln zł, w tym sprzedaż maszyn i urządzeń górniczych do Argentyny, Bośni i Hercegowiny, Chin, Rosji, Rumunii oraz Serbii w wysokości 145,2 mln zł.

  Na eksport stawia również grupa Famur.

  – Przychody ze sprzedaży grupy Famur za pierwsze trzy kwartały br. wyniosły 615,1 mln zł z czego 431,4 mln zł – czyli 70,13 proc. – stanowiła sprzedażna rynku krajowym a 183,7 mln zł przychody z eksportu (29,87 proc.) – mówił Mirosław Bendzera, prezes Famuru SA.

  Nastąpił dynamiczny – aż o 163 proc. – wzrost wartości eksportu, ponieważ w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. przychody z eksportu grupy Famur wyniosły 69,7 mln zł. Tak duży wzrost eksportu jest zasługą zwiększonej sprzedaży na rynku Rosji i byłych państw ZSRR – z 14,6 mln zł do 130,2 mln zł (wzrost aż o 792 proc.).

  Źródło: WNP