Produkcja przemysłowa w czerwcu mocno w górę

  Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu br. o 7,0% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosła o 14,5% wobec wzrostu o 13,5% w maju (po korekcie), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w poniedziałkowym komunikacie.

  „Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 11,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i była o 1,0% wyższa w porównaniu z majem br.” – głosi komunikat.

  Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w tym okresie o 24,4% m/m, ale wzrosła o 9,6% w ujęciu rocznym. W maju jej wzrost wyniósł 2,3% r/r.

  W I półroczu br. produkcja sprzedana przemysłu była o 10,6% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (w I kwartale odnotowano wzrost produkcji o 9,5%, a w II kwartale o 11,7%).

  „W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 98,1%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 35,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 22,6%, papieru i wyrobów z papieru – o 19,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 18,4% oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 16,7%” – czytamy dalej w komunikacie.

  Spadek produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z czerwcem ub. roku wystąpił w 7 działach (ich udział w ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu wyniósł 8,2%), m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 29,4%, napojów – o 13,6% oraz mebli – o 6,8%, podał też GUS.