Produkcja przemysłowa w czerwcu

    Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w czerwcu br. o 6,2% w stosunku do maja, a w ujęciu rocznym spadła o 4,3% wobec spadku o 5,2% w maju – podał Główny Urząd Statystyczny. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w tym okresie o 16,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca i zwiększyła się o 0,6% w ujęciu rocznym. W maju jej wzrost wyniósł 0,3% w ujęciu rocznym. Dziesięciu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB, przewidywało, że produkcja przemysłowa w czerwcu spadła o 6,9% rok do roku. Ich oczekiwania były dość rozbieżne i wahały się od -11,2% do -2,2%, przy średniej na poziomie -6,89%.

    Zdaniem analityków Ministerstwa Gospodarki, spadek produkcji sprzedanej przemysłu wyhamowuje. Oczekują oni dalszego zmniejszania się spadku w trzecim kwartale br. W ostatnim kwartale eksperci MG nie wykluczają nieznacznego wzrostu sprzedaży sektora przemysłowego. (ISB, Ministerstwo Gospodarki).