Produkcja sprzedana przemysłu wyższa o 3,5%

    Główny Urząd Statystyczny informuje, że w maju 2016 produkcja sprzedana przemysłu odnotowała wzrost o 3,5%, natomiast produkcja budowlano-montażowa spadek o 13,7% w porównaniu z majem 2015.

    Najwyższy wzrost zaobserwowały działy przemysłu: tekstylnego, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, pojazdów samochodowych, przyczep, mebli, artykułów spożywczych, wyrobów z metali, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, papieru i wyrobów z papieru. Spadek produkcji sprzedanej w porównaniu z majem ur. doświadczyły działy w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.

    Jak informuje GUS, produkcja budowlano-montażowa odnotowała spadek we wszystkich działach budownictwa, w szczególności w dziale robotów budowlanych specjalistycznych, w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej, oraz w podmiotach, zajmujących się wznoszeniem budynków.

    Pełne dane znajduję się pod linkiem.

    Źródło: GUS