Profesjonalne środki utrzymania czystości w zakładach przemysłowych

Zachowanie wysokiego poziomu higieny w zakładach przemysłowych (halach produkcyjnych i powierzchniach magazynowych, biurowych) to nie lada wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za utrzymania czystości. Brudne urządzenia, taśmy montażowe, źle doczyszczona posadzka w zakładzie mogą stanowić zagrożenie dla pracowników, a także poprawnego funkcjonowania stosowanych maszyn. W przemyśle spożywczym brak higieny może oznaczać katastrofalne następstwa.

Elementy skutecznego systemu utrzymania higieny

Różnorodność powierzchni, na których konieczne jest utrzymanie czystości sprawia, że z niektórymi problematycznymi zagadnieniami poradzi sobie tylko ekspert w tej dziedzinie. Dlatego w tworzeniu efektywnego systemu mycia (a w zakładach spożywczych również dezynfekcji) aktywnie uczestniczą producenci chemii profesjonalnej. Ich rola nie powinna kończyć się jedynie na wyprodukowaniu, certyfikowaniu i dostarczaniu preparatów do zakładu. Konieczne jest ich zaangażowanie w proces budowania optymalnych rozwiązań.

Eksperci producenta profesjonalnych środków czystości przeprowadzają tzw. „audyt obiektowy”, który ma na celu ocenę stanu higieny w zakładzie oraz optymalne dobranie środków do poszczególnych obszarów i powierzchni oraz wybór odpowiednich akcesoriów do sprzątania, systemów dozowania (w tym dozowników na mydło, podajników ręczników papierowych), ustalenie częstotliwości mycia i dezynfekcji oraz dobranie efektywnej technologii sprzątania. Producent powinien nadzorować i wspierać proces kompleksowego wprowadzenia technologii, preparatów i akcesoriów do sprzątania tak, aby na bieżąco wykrywać potencjalne nieprawidłowości i szybko je niwelować. Jego obowiązkiem jest również serwis prowadzony przez wykwalifikowanych pracowników. W zakresie tych działań znajdują się cykliczne wizyty w celu poprawienia jakości i technologii sprzątania, kontrola stosowanych systemów dozowania. Renomowani producenci chemii oferują również szkolenia praktyczno-teoretyczne z zakresu profesjonalnego utrzymania czystości dla osób odpowiedzialnych za higienę zakładu. Oczywiście każdy zakład musi zostać potraktowany indywidualnie. Szkolenie powinno zostać przygotowane z uwzględnieniem profilu działalności firmy oraz wszystkich, nawet najbardziej specyficznych potrzeb zakładu. Producent chemii profesjonalnej zajmuje się opracowaniem i wyposażeniem obiektu w dokumentację eksploatacyjną czyli szczegółowe plany higieny, instrukcje mycia i dezynfekcji, a w przypadku sektora spożywczego dokumentację systemu HACCP.  W branży spożywczej istotne jest, aby stosowany środek zawierał dopuszczenie  do użycia na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Każdy preparat dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej produktu, który producent chemii profesjonalnej zobowiązany jest prawnie udostępnić. Dodatkowo jeśli preparat ma właściwości biobójcze to powinien posiadać dopuszczenie Ministra Zdrowia, którego numer producent zobligowany jest zamieścić na etykiecie.  Te elementy są fundamentem certyfikowanego i odpowiedzialnego mycia w przemyśle spożywczym.

Ekonomia stosowania

W powszechnej świadomości ludzi panuje pogląd, że środek profesjonalny to kosztowny luksus. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. To przede wszystkim wysoki standard higieny, który gwarantuje odpowiednią czystość, a przy okazji redukuje wydatki na utrzymanie czystości. Nie dajmy się zwieść złudzeniu, że gdy kupujemy to, co najtańsze to oszczędzamy. Podstawą porządkowania wydatków na chemię jest kierowanie się kosztem użycia i wydajnością preparatu, a nie jedynie jego ceną zakupu. Gdy przeliczymy cenę jednego litra koncentratu oraz  powierzchnię, którą umyjemy przygotowanym roztworem roboczym to koszt mycia 100 m2 wyniesie poniżej 0,25 zł! Użytkownik, który decyduje się na korzystanie z chemii profesjonalnej musi wiedzieć, że jej zużycie jest policzalne i musi mieć narzędzia, które wielkość tego zużycia pozwolą mu przewidzieć. Na etykiecie każdego profesjonalnego preparatu zamieszczana jest informacja o optymalnym dozowaniu oraz sposobie użycia danego produktu. Klient ma do wyboru manualny, mechaniczny lub przenośny system dozowania. Głównym celem i zadaniem systemu dozowania jest kontrola optymalnego zużycia środków czystości. Typ systemu dozowania do obiektu dobierany jest po konsultacjach i jest zależny od wielkości obiektu, sugerowanych do mycia preparatów oraz dostępu do wody. Udostępnione klientom narzędzia gwarantują pełną kontrolę zużycia chemii. Oczywiście wszystkiego tego trzeba się nauczyć. Klient musi wiedzieć, że niedobór chemii, jak i jej nadmiar mogą przynieść skutek odwrotny od zamierzonego.

Podsumowanie

Posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat profesjonalnych środków utrzymania czystości jest niezbędne do zachowania norm bezpieczeństwa określanych przez zasady BHP. Umiejętne dobranie technologii utrzymania czystości umożliwi szybkie i bezpieczne usunięcie nawet bardzo trudnych zabrudzeń, przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa czyszczonych powierzchni. Pozwoli ono również zoptymalizować koszty ponoszone na utrzymanie czystości w zakładzie przemysłowym.

www.voigt.pl