Program Trane Chiller Health Check ocenia stan systemu i zmniejsza koszty operacyjne

  Niezawodność i wydajność systemów wody lodowej jest bezpośrednio związana z tym, jak konserwowane i obsługiwane są agregaty chłodnicze. Co więcej, proaktywne działania mogą zapobiec poważnym uszkodzeniom i kosztownym awariom. Nowy Program Trane Chiller Health Check pomaga zmaksymalizować wydajność istniejących agregatów chłodniczych w celu redukcji kosztów operacyjnych.

  Trane, światowy dostawca systemów i rozwiązań komfortu do pomieszczeń oraz marka Intersoll Rand, uruchomił Trane Chiller Health Check Program, aby oceniać niezawodność i wydajność agregatów chłodniczych Trane oraz ich otoczenie, gwarantując jednocześnie, że przestrzegane są standardy bezpieczeństwa. Nowa usługa jest już dostępna w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Indiach oraz Afryce.

  Podczas krótkiej inspekcji, inżynier Trane sprawdza stan operacyjny agregatu chłodniczego i ocenia podstawowe i krytyczne parametry. Dodatkowo, pobierana jest próbka oleju do późniejszej analizy w laboratorium Trane, która ma pokazać stopień zużycia różnych komponentów agregatu.

  Po inspekcji, klient otrzymuje raport zawierający opis z podsumowaniem stanu agregatu oraz informacje na tematy jakichkolwiek znaków świadczących o istniejących lub potencjalnych defektach. Następnie eksperci Trane przedstawią listę czynności, które rekomendują aby system powrócił do optymalnych warunków pracy, a także zaproponują potencjalne rozwiązania modernizacyjne.

  Program Trane Chiller Health Check pomaga zagwarantować klientom, że uzyskają najwyższą możliwą i najbardziej efektywną pod względem kosztów wydajność ich systemu wody lodowej w ciągu całego okresu eksploatacji – wyjaśnił Jose Laloggia, lider serwisu i części zamiennych Trane na rynki Europy, Bliski Wschód, Indie i Afrykę. – Jest to szczególnie ważne, ponieważ koszty operacyjne zwyczajowo sięgają 60-85 procent kosztów życiowych całego budynku, w porównaniu do 5-10 procent, które stanowią wydatki na projekt i budowę.

  W zależności od potrzeb klienta, dostępne są dwie opcje Programu Trane Chiller Health Check: podstawowa oraz pełna.

  Podczas kontroli podstawowej, inżynier Trane dokonuje wizualnej inspekcji agregatu chłodniczego, włączając w to ogólną ramę oraz stan najważniejszych części (linii chłodniczych, okablowania elektrycznego i panelu zarządzania, izolacji termicznej, wymienników ciepła, podłączeń wodnych oraz kompresora).

  Otoczenie agregatu jest również sprawdzane, aby upewnić się, że spełnia niezbędne standardy bezpieczeństwa sprzętu i jego wymagania operacyjne. Na koniec sprawdzane są podstawowe i zasadnicze parametry systemu w odniesieniu do charakterystyk danej jednostki.   

  W uzupełnieniu do powyższych czynności, pełna opcja kontroli Trane Chiller Health Check dodatkowo obejmuje analizę wibracji i prądu wirowego w celu sprawdzenia wewnętrznego stanu wymiennika ciepła oraz termograficzną inspekcję panelu elektrycznego.

  Program Trane Chiller Health Check dopełnia ofertę usług serwisowych Trane, która pomaga klientom zwiększać niezawodność, wydajność oraz zmniejszać koszty operacyjne. W skład tej oferty wchodzą programy predyktywnej i prewencyjnej konserwacji Trane Select oraz Trane Controls, a także  Trane Care, indywidualnie opracowywane rozwiązania serwisowe ukierunkowane na usprawnienie i optymalizację systemów.