Prosoft Technology – urządzenia do przemysłowej łaczności radiowej

RadioLinx ® to nowe urządzenia radiowe do komunikacji bezprzewodowej zgodne ze standardem IEEE 802.11n, zapewniające przepustowość wystarczajacą dla lokalnej sieci radiowej o wysokiej wydajności. Nadają się one do tworzenia sieci z urządzeń ruchomych w skomplikowanych środowiskach przemysłowych, trudnych dla rozwiązań bezprzewodowych. System składa się z pojedynczego radiowego punktu dostępowego (Industrial HotspotTM) i pojedynczego radia przemysłowego (Industrial Client).

 

Nowe rozwiązania RadioLinx 802.11n Industrial Wireless wykorzystują najnowsze technologie, zapewniając większą elastyczność i wydajność w szerokim zakresie produkcji i zastosowań produkcyjnych.

Od 2002 roku zostało zainstalowanych przez i dla inżynierów automatyków dziesiątki tysięcy przemysłowych sieci radiowych o częstotliwości 2,4 oraz 5 GHz. Dzisiaj działają one niemal w każdej branży przemysłu. Niektóre aplikacje stawiały wysokie wymagania w zakresie przepustowości; inni musieli rozważyć dostępność kanałów radiowych (RF); w niektórych przypadkach odległości wpłynęły na zwiększenie lub zmniejszenie przesyłu; zmiana środowiska i propagacji sygnałów radiowych w otoczeniu (np. poprzez obecność ruchomych części metalowych) miała również wpływ na parametry transmisji.

Jak widać, o ile przemysłowe rozwiązania zgodne ze standardami 802.11a/b/g są już odpowiednio dojrzałe do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych, o tyle komunikacja radiowa zgodna ze standardem 802.11n nadaje się do implementacji bezprzewodowych sieci przemysłowych w pewnych szczególnych, krytycznych przypadkach, stanowiąc wciąż swoiste wyzwanie. Oferuje jednak szerszy zakres możliwości komunikacji bezprzewodowej.

Nowe radio RadioLinx wykorzystuje technologię MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Używa ono do trzech anten umożliwiających szybką transmisję danych z szybkością do 300 Mb/s, zapewniając tym samym najwyższą wydajność pracy w środowisku przemyslowym.

ProSoft Technology® projektuje przemysłowe rozwiązania komunikacyjne, które płynnie łączą ze sobą różne produkty automatyki. Firma ProSoft Technology jest silnie zdywersyfikowaną, przyjazną klientowi globalną organizacją kładącą nacisk na jakość i łatwość użytkowania. Produkty firmy — obejmujące wbudowane moduły komunikacyjne sterowników PLC/PAC, niezależne bramki dla poszczególnych protokołów oraz szeroki wachlarz odpornych na zakłócenia i sprawdzonych w zastosowaniach obiektowych rozwiązań bezprzewodowych — można znaleźć w aplikacjach pracujących w różnych obszarach rynku przemysłowego.

www.prosoft-technology.com