Proszkowy środek smarny bez dodatku metali ciężkich do procesów wytłaczania

Producenci puszek i tub do aerozoli oraz innych produktów wytłaczanych poszukują smarów procesowych niezawierających stearynianu cynku ani innych metali ciężkich, ponieważ są one uznawane za potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Ekspert w dziedzinie produkcji środków smarnych, firma Klüber Lubrication, oferuje obecnie produkt nie zawierający stearynianu cynku stosowany do wytłaczania na zimno o nazwie Klüberpress CE 3.

„Klüberpress CE 3 jest wynikiem uniwersyteckiego projektu badawczego, w którym uczestniczyła firma Klüber Lubrication“, wyjaśnia Stefan Ott, menedżer ds. rynku obróbki metali w firmie Klüber Lubrication. „W odróżnieniu od wielu innych, tradycyjnych smarów procesowych nie zawiera on dodatków metali ciężkich, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowia, wynikającego ze stosowania tego rodzaju produktów“.

Dodatkowo stosowanie środka Klüberpress CE 3 może ograniczyć lub nawet wyeliminować wysiłek związany z późniejszym czyszczeniem.

„Aby w jak najwyższym stopniu usprawnić procesy czyszczenia wytłaczanych elementów, rekomendujemy współpracę ze specjalistą w zakresie produktów chemicznych do przemysłowego czyszczenia podzespołów, firmą SurTec, ponieważ ma już ona doświadczenie w czyszczeniu przy użyciu środka Klüberpress CE 3“, mówi Ott.

Sukces w testach porównawczych

Klüberpress CE 3 wykazał znaczną przewagę w pierwszych testach porównawczych z innymi zbliżonymi proszkowymi środkami smarnymi. Pozostawiał mniej resztek na wytłaczanych elementach i narzędziach. Czynniki, takie jak zużycie środka, jakość powierzchni produkowanych podzespołów, zużywanie się narzędzi oraz siły formujące, również lepiej wypadły w testach.

„Ostatecznie wydajność zależy od indywidualnych parametrów procesu oraz geometrii wytłaczanych podzespołów“, tłumaczy Ott. „Nasi specjaliści pomogą wybrać właściwe rozwiązanie do Państwa wymagań“.

Szeroko stosowany proces

Wytłaczanie na zimno to szeroko stosowany proces w obróbce plastycznej metodą kształtowania. Przedkuwki, nazywane również odkuwkami wstępnymi, są opylane proszkowym środkiem smarnym w bębnie mieszalnym. Naniesiony w ten sposób proszek tworzy warstwę smarującą i oddzielającą, niezbędną w procesie kształtowania w matrycy do wyciskania. Optymalne ilości nanoszenia są ustalane na podstawie doświadczenia klienta w oparciu o wagę przedkuwek, wartość orientacyjna wynosi od 30 do 100 g na 100 kg przedkuwek, w zależności od geometrii i stopnia odkształcenia.