PROTECH’05 Seminarium Maintech – profesjonalne forum dla inżynierów

  Targi PROTECH’05 okazały się wielkim sukcesem. Zachwyciły swoją unikalną formą, kompleksowością i profesjonalizmem. Targi odwiedziło ponad 1000 osób, a w seminariach wzięło udział prawie 400 inżynierów. Najlepszym potwierdzeniem powyższych tez jest ogromne zainteresowanie przyszłoroczną edycją PROTECHU-u zarówno ze strony uczestników jak i firm wystawiających się oraz prezentujących swoje osiągnięcia podczas seminarium. 

  Spośród czterech seminariów (Designtech, Maintech, Robotech, Systech) największą popularnością cieszył się Maintech – prawie 150 osób. Maintech to forum dyskusyjno-informacyjne skierowane do szerokiego grona przedsiębiorców reprezentujących następujące branże: diagnostyka, mechanika, napędy i utrzymanie ruchu. Prowadził je dr Ryszard Nowicki, redaktor I&UR.  

  16 listopada 2005

  Pierwszego dnia targów wystąpiło dziesięciu prelegentów. Prezentacje zainaugurował wykład dr. Ryszarda Nowickiego z Bently Nevada Polska, dotyczący „Nowoczesnych metod nadzoru stanu technicznego maszyn niekrytycznych”. Prowadzący przekonywał, że proaktywne utrzymanie ruchu jest możliwe tylko dzięki nowoczesnemu systemowi nadzoru. Szczegółowo zostały omówione kolejne elementy systemu skaningowego nadzoru zarówno maszyn krytycznych, jak i pomocniczych. Prowadzący podał również przykłady implementacji systemów nadzoru stanu technicznego maszyn pomocniczych. 

  Flir Systems AB na swojego przedstawiciela wybrało mgr. inż. Sławomira Mytyka, który prowadził prezentację „Termowizja – korzyści dla zakładu”. Termowizja jest metodą diagnostyczną, polegającą na detekcji promieniowania w paśmie podczerwieni i zamianie tegoż promieniowania na obraz widzialny. Dzięki temu możemy obserwować i oceniać rozkład temperatur oraz ich wartości na zewnętrznej powierzchni badanego obiektu/układu. Stąd pomysł na wykorzystanie tej metody w utrzymaniu ruchu.

  Flir Systems – tak widzi to kamera termowizyjna

  Po pierwszej dawce esencjonalnych prezentacji przyszedł czas na przerwę. Rozmowy w kuluarach przy filiżance kawy i słodkościach stanowiły doskonały klimat do dialogu wystawców i zwiedzających. Uczestnicy nabrali sił do drugiego etapu seminarium i z przyjemnością wysłuchali kolejnego wystąpienia. Była to prezentacja p. Marka Sokołowskiego  z firmy SKF pt. „Systemy SKF wspierające utrzymanie ruchu”. Prowadzący podkreślił, że program, jaki proponuje firma, jest skierowany do profesjonalistów zajmujących się utrzymaniem ruchu w zakładach. Chodzi przede wszystkim o zapobieganie awariom, a nie jedynie ograniczanie się do lokalizacji uszkodzenia i jego usunięcia. Jak zaznaczył prelegent, optymalizacja wydajności maszyn wymaga wiedzy  o sposobach diagnozowania problemów z maszynami, dlatego właśnie SKF proponuje proces decyzyjny wraz z modelem zarządzania maszynami. Jak podkreślił prowadzący, „SKF opracowało program na podstawie wieloletniego doświadczenia i wiedzy sprawdzonej praktycznie w ponad 100-letniej działalności. Teraz to doświadczenie może zostać niezawodnie wdrożone, stosowane i rozwijane”.

  Komtech – przykładowy przepływ informacji systemu Prekon

  Piąty wykład pt. „PREKON – polskie rozwiązanie wspomagające zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwie” prowadził mgr Paweł Diaczenko z Komtechu. Prezentacja była o tyle bliższa sercom uczestników, że firma promowała produkt rodzimy. Jak zaakcentował prowadzący: „System PREKON nie jest koncepcją firmy Komtech na utrzymanie ruchu.  Jest on wynikiem sugestii fachowców w tej dziedzinie, Komtech natomiast ubrał ową koncepcję w system. Działy utrzymania ruchu, to działy techniczne, w których stałym elementem są zmiany. Właśnie na te potrzeby odpowiada nasz system”. Prowadzący podkreślił, że według danych system PREKON już na siebie „zarobił”.

  Henkel Polska – cele technologii Loctite 

  Następnie głos zabrał przedstawiciel HENKEL Polska mgr inż. Wojciech Kozak, który wygłosił prelekcję na temat „Technologia Loctite – czyli jak oszczędzać w utrzymaniu ruchu”. Firma gwarantuje: doradztwo techniczne, szkolenie personelu, obniżkę kosztów remontów i utrzymania ruchu, pewność. Prelegent wykazał, jakie koszty ponoszą firmy, które borykają się z wyciekiem oleju bądź z utratą powietrza w zakładach. Straty finansowe są naprawdę znaczące i chyba nie było uczestnika, który nie zainteresowałby się systemem prewencji usterek.

  Po południu przyszła pora na wystąpienie mgr. inż. Wojciecha Halkiewicza – „Produkcja, przygotowanie i użytkowanie sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej”. Znaczącą kwestią, jak się okazało, były koszty produkcji sprężonego powietrza, a w szczególności niepotrzebne koszty, wynikające  z następujących czynników: wycieków, źle wykonanych lub zaprojektowanych sieci oraz złych przekrojów rurociągów, niesystematycznych wymian, źle dobranych wkładów filtracyjnych, źle sterowanych lub nieunowocześnianych sprężarek. 

  Następna była prezentacja dr. inż. Jerzego Miklera z politechniki w Sztokholmie na temat „Strategie utrzymania ruchu – przegląd i analiza”. Wedle przesłanek, na pierwszy plan wysunął się aspekt zaufania jako główny czynnik utrzymania ruchu. Jak zauważył prowadzący, poziom zaufania musi być zwiększony, aby tak ważny element jak utrzymanie ruchu nadal zajmował istotną pozycję w nowoczesnych koncepcjach produkcyjnych. Prowadzący szczegółowo przedstawił strategie utrzymania ruchu od braku działania przez reagowanie, planowanie, profilaktykę aż do organizacji uczących się w celu lepszego utrzymania ruchu w zakładach. Po wystąpieniu p. Miklera głos zabrał dr Nowicki, który podkreślił, że koniecznością jest, aby strategia działania była dostosowana do systemu produkcyjnego. 

  Ponieważ planowany czas na dyskusję został w pełni wykorzystany, zaproszono uczestników seminarium na lunch. Organizatorzy zapewnili uczestnikom nie tylko miłą atmosferę, ale i odpowiednio ich ugościli. Szwedzki stół kusił smakołykami, a ciepły posiłek pozwolił uczestnikom nabrać sił przed kolejną porcją profesjonalnej wiedzy. Po obfitym lunchu przyszedł czas na następnego prelegenta.

  Strategie utrzymania ruchu wg dr. Jerzego MikleraBył nim mgr inż. Andrzej Skrzypkowski z AS Instruments Polska, który wygłosił referat na temat „CONDITION MONITORING – strategia utrzymania ruchu w oparciu o produkty SPM Instrument oraz Easy-Laser”. Na tle wszystkich firm diagnostycznych firma SPM jako jedyna już od początku lat 70. stosuje strategię KOLORÓW. Strategia ta jest wykorzystywana do oceny stanu wszystkich węzłów łożyskowych, badanych za pomocą systemów diagnostycznych firmy SPM Instrument. Każdy węzeł łożyskowy, niezależnie od innych, może generować sygnał typowy dla charakteru pracy lub stopnia zużycia części maszyn. Prezentujący przedstawił również szeroką ofertę firmy w dziedzinie metod pomiarowych, służących do kontroli ciągłej lub doraźnej, przy zastosowaniu przyrządów przenośnych. Poniżej utrzymanie ruchu według AS Instruments Polska.

  Maciej Szczepański, Astat

  Ostatnią prezentację pierwszego dnia targów przedstawił p. Marcin Kościelniak ze Statoil Polska na temat „Obniżania kosztów utrzymania ruchu poprzez outsourcing gospodarki smarowniczej”. Celem programu oszczędnościowego, jaki zaproponował prelegent, jest stworzenie warunków do aktywnej współpracy, w której dostawca stanie się integralną częścią w procesie produkcji, jak również zmniejszenie kosztów ponoszonych na gospodarkę smarowniczą, i wreszcie zapewnienie pełnego wykorzystania własności środków smarowych  i płynów eksploatacyjnych. W swoim wystąpieniu p. Marcin Kościelniak omówił szczegółowo etapy wdrażania programu, a jednocześnie przedstawił uczestnikom proponowane obszary redukcji kosztów. Ostatnim etapem było szczegółowe omówienie elementów programu oszczędnościowego.

  Pierwszą część seminarium Maintech zakończył panel dyskusyjny, w którym brali udział wszyscy uczestnicy. Był to czas na szczegółowe pytania do prelegentów i szersze omówienie tych kwestii, które leżały w sferze zainteresowań gości. 

  Po zakończeniu części oficjalnej organizatorzy zaprosili uczestników na uroczystą kolację. I tu także widoczne było zaangażowanie ze strony organizatorów. Specjały szefa kuchni uraczyły podniebienie blisko 150 gości Maintechu. Stoły suto zastawione przeróżnymi daniami zachęcały do spróbowania każdej potrawy. Po kolacji organizator imprezy, dyrektor Trade Media Events Michael J. Majchrzak podziękował uczestnikom za przybycie i oddał głos przedstawicielom firmy Cigno Consulting, która zaprezentowała trendy dotyczące rynku zatrudnienia inżynierów w Polsce w chwili obecnej i w perspektywie najbliższych lat. Szczegółowo omówiono kwestię zatrudnienia inżynierów w poszczególnych branżach. Rynek pracy przedstawia się następująco:

  Przedstawiciele Cigno Consulting zostawili do wglądu uczestników informacje o aktualnych propozycjach pracy dla inżynierów. Po wystąpieniu odbyło się losowanie atrakcyjnych nagród. Goście, prelegenci i organizatorzy wrócili do rozmów, degustując „boskie trunki”. 

  17 listopada 2005 

  Piotr Makowiecki, Henkel Loctite

  Drugi, a jednocześnie ostatni dzień targów rozpoczęła druga tura prezentacji Maintech. Wprawdzie frekwencja nie była już tak okazała jak poprzedniego dnia, co raczył zauważyć prowadzący, ale atmosfera w pełni rekompensowała absencję niektórych gości. 

  Dr Nowicki rozpoczął seminarium, pokrótce przypominając wystąpienia poprzedniego dnia, po czym przekazał mikrofon firmie RAF-LAB. Wykładowca – mgr inż. Piotr  Janocha, na wstępie zaznaczył, że wystąpienie będzie niekomercyjne, stricte techniczne na temat „Modelowego laboratorium dedykowanego analizom olejowym”. Prowadzący wykazał zależności pomiędzy strategią utrzymania ruchu a serwisem olejowym. Mowa była o wyborze najlepiej dostosowanego środka smarnego, o optymalizacji częstotliwości okresów wymiany oraz o zapobieganiu niespodziewanym awariom i stratom ekonomicznym. Prelegent omówił również znaczenie analiz olejowych w zakładach i wynikające  z tego korzyści zarówno dla urządzenia, jak i dla służb utrzymania ruchu. 

  Andrzej Skrzypkowski

  Maintech – profesjonalne forum dyskusyjno-informacyjne

  Następne było wystąpienie mgr. Dawida Webera z firmy REALL Agencji Zaopatrzenia Technicznego na temat „Hydrauliczne tuleje połączeniowe ETP – błyskawiczny i precyzyjny montaż części maszyn”. Na zakończenie p. Dawid Weber udostępnił wszystkim krótki film dotyczący montażu i demontażu. 

  Po prawej: Roman Kwitliński

  Trzecia prelekcja należała do srebrnego sponsora seminarium Maintech, firmy 3M, która przedstawiła „Produkty (taśmy) dla utrzymania ruchu”. Prezentacja mgr. inż. Romana Kitlińskiego skupiała się na konkretnych produktach z działu taśm i klejów przemysłowych, z którymi można było się zapoznać na stoisku firmy.

  mgr. inż. Jakubem Pokorskim i mgr. inż. Andrzejem Kardachem przedstawił „Ofertę inwestycyjną i serwisową IP System Control”.

  Po prezentacji przyszła pora na herbatę i słodki poczęstunek. Uczestnicy  Maintechu mieli okazję do odprężenia się, krótkiej wymiany zdań i nawiązania kontaktów służbowych.

  Robert Ryt

  Piątym prelegentem drugiego dnia targów był mgr Witold Małota z firmy Marani.

  Robert Kowalski

  Poruszył on temat „Outsourcingu sprężonego powietrza” i konieczności jego kontynuacji jako najważniejszej i dającej największe korzyści metodologii biznesowej: „Dzisiaj, wychodząc  z prostego racjonalnego założenia, że przedsiębiorstwo ma przynosić zyski, outsourcing staje się powszednim narzędziem walki o rynek, bardzo często  o przetrwanie. Oddanie w zarządzanie niemal każdej możliwej komórki składającej się na globalną produkcję jest przyjętym standardem.

  Piotr Kasprzycki i Enrico Drewf

  Sprzęt biurowy, infrastruktura komputerowa, park maszynowy, media, wykonywanie wszelkich usług czy wreszcie budowa sieci sprzedaży – to wszystko może być przedmiotem outsourcingu”.

  PROTECH’05 – stoiska wystawców i prelegentów

  O „Smarach do trudnych zastosowań przemysłowych” mówiła mgr Anna Podhorecka z firmy Total Polska. Prezentacja w głównej mierze dotyczyła właściwości eksploatacyjnych i przeciwzużyciowych smarów. Szczegółowe informacje były dostępne na stoisku firmy.

  Po raz drugi natomiast podczas Maintechu prelekcję wygłosił mgr inż. Wojciech Kozak z firmy HENKEL Polska, omawiając drugą część „Technologii Loctite – czyli jak oszczędzać w utrzymaniu ruchu”. Prelegent zachęcał: „Wpuście nas, a my wam pokażemy”. Podkreślił również, że zanim wprowadzi ofertę swojej firmy, chce zobaczyć zakłady potencjalnych klientów, żeby jak najlepiej spełnić ich oczekiwania.

  „Case study oraz propozycja zbioru najlepszych praktyk dla wdrożenia systemu zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS)” to tematyka, jaką przedstawił uczestnikom mgr inż. Bartosz Soroczyński prezentujący firmę PGK.&nbsp

  Mgr inż. Robert Mroczkowski z Pruftechnik-Wibrem

  Firma Pruftechnik-Wibrem przedstawiła prezentację pt. „Nowoczesne systemy diagnostyki drgań oraz zaawansowane systemy laserowego osiowania zespołów maszyn”, którą prowadził mgr inż. Robert Mroczkowski.

  Przedostatni prelegenci to mgr inż. Kamil Wołkowiński oraz mgr inż. Szymon Szuba z firmy Winuel. Wygłosili prelekcję o „Przygotowaniu przedsiębiorstwa do udziału w wolnym rynku energii – wykorzystanie zasady TPA”.

  Na koniec uczestnicy wysłuchali prelekcji firmy FAME na temat „Outsourcing w dziale utrzymania ruchu – studium przypadków. Wady i zalety outsourcingu”. Prezentację prowadził mgr Jarosław  Bulanda.

  Piotr Wojciechowski, Account Manager magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych

  Seminarium zamykał panel dyskusyjny, na którym uczestnicy debatowali o poszczególnych wykładach prelegentów. Jak się okazało, targi PROTECH’05 wraz z seminarium Maintech stały się profesjonalną imprezą naukowo-techniczną, która skupiła rzesze inżynierów i specjalistów z zakresu inżynierii i utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych. 

  Na koniec warto dodać, że jako patron medialny przedsięwzięcia, nasze wydawnictwo jest szalenie dumne z sukcesu, jakim okazały się targi PROTECH’05. Niebywałą radość sprawiły nam również pochlebne opinie prelegentów, wystawców i zwiedzających.  Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i już dziś zapraszamy na przyszłoroczną edycję  PROTECH’06.

  Autor: Katarzyna Anna Owsianna