Protech i Woodward w KPT

    Dwie kolejne firmy otrzymały zezwolenia na działalność w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej. Protech i Woodward Poland to 102 i 103 zezwolenie wydane przez KPT.

    Protech jest producentem stalowych kotłów centralnego ogrzewania na paliwa stałe, które dostępne są pod  firmową marką Protech Gierałtowice oraz pod markami własnymi  sieciowych hurtowni instalacyjnych. Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości  ponad  8 mln zł oraz zatrudnić co najmniej 10 pracowników.

    Firma Woodward Poland zajmuje się projektowaniem, produkcją i serwisem produktów związanych z optymalizacją energii na rynkach: silników, turbin przemysłowych oraz osprzętu elektrycznego i energetycznego. W ramach inwestycji firma zobowiązała się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości 18 mln zł oraz do zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 10 pracowników. Jest to już trzecie zezwolenie na działalność w krakowskiej strefie dla Woodward Poland.

    Wirtualizacja zakładu Woodward