Przemysł będzie grupowo kupował energię?

    Ponad 1.5 TWh energii zakontraktuje na 2013 r. nowy organizm zakupowy powstały z połączenia grupy zakupowej Polimerowa Energia, reprezentującej przemysł tworzyw sztucznych oraz Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego, skupiającej firmy z sektora chłodnictwa. Obie grupy zakupowe podpisały formalne porozumienie o współpracy.

    Obie grupy powołały wspólny zespół negocjacyjny, który będzie rozmawiał z dostawcami energii. Potencjał nowego organizmu zakupowego to ponad 400 przedsiębiorstw, które w roku 2013 zużyją ponad 1 500 GWh (1.5 TWh) energii wartej ok. 400 mln PLN.

    -Chcemy zbudować silną grupę zakupową energii elektrycznej dla polskiego przemysłu, a zwłaszcza dla tych gałęzi, które energii konsumują najwięcej. Fuzja z grupą przemysłu chłodniczego to pierwszy etap budowy silnego podmiotu zakupowego dla przemysłu w Polsce – mówi Waldemar Sobański, dyrektor zarządzający Polimerowej Energii. – Zapraszamy firmy z energochłonnych gałęzi przemysłu do bezpośredniego wstępowania do Polimerowej Energii, natomiast organizacje branżowe do tworzenia branżowych grup zakupowych, które w przyszłości będą mogły stowarzyszyć się z Polimerową Energią.

    Do grupy Polimerowa Energia przystąpiły już firmy spoza branży tworzyw sztucznych, jak Grupa Kapitałowa BAKOMA (przemysł spożywczy i zbożowy), Zakłady Mięsne SKIBA (przemysł mięsny), APOS (przemysł odlewniczy), Organika, Permedia (przemysł chemiczny), Heinz Glas (przemysł szklarski), HTL Strefa (przemysł medyczny). Została również nawiązana komunikacja z firmami z przemysłów cukierniczego i piekarskiego oraz ceramicznego. Firmy te zainteresowane są stworzeniem zespołów inicjujących powstanie grup zakupowych w swoich branżach. Polimerowa Energia udzieli im merytorycznego wsparcia. Organizatorem Polimerowej Energii jest branżowe wydawnictwo BUSINESS IMAGE, wydawca m.in. miesięcznika Plastics Review.