Przemysł nowoczesnych obrabiarek – korzyści z cyfryzacji

Źródło: Pixabay

Zarówno użytkownicy, jak i producenci obrabiarek mogą uzyskać istotne korzyści z postępującej cyfryzacji. W artykule eksperci z oddziału obrabiarek firmy Siemens odpowiadają na pytania na temat cyfryzacji, związanego z nią sprzętu i oprogramowania oraz sposobów, w jaki przemysł obrabiarek może zwiększyć wydajność i elastyczność produkcji.

Ramona Schindler i Chris Pollack, przedstawiciele oddziału obrabiarek firmy Siemens, odpowiadając na pytania, przedstawiają informacje dotyczące cyfryzacji obrabiarek i najnowszych technologii stosowanych w ich obsłudze.

Jakie rodzaje produktów wchodzą do portfolio cyfryzacji i w czym produkty te różnią się od poprzedniej generacji sprzętu oraz oprogramowania obrabiarek?

Z perspektywy producenta maszyn portfolio cyfryzacji obejmuje wszystkie produkty, od koncepcji maszyn aż do dodatkowych usług. Z perspektywy klienta końcowego cyfryzacja może wiązać się ze wszystkim, co jest realizowane na całej drodze od projektu produktu do usług, które producenci mogą oferować wraz ze swoimi wyrobami. Ta nowa generacja produktów wyróżnia się płynną współpracą i możliwościami współdzielenia danych, które umożliwiają użytkownikom wydajniejszą pracę.

W jaki sposób cyfryzacja może pomóc producentom obrabiarek w zwiększeniu elastyczności i wydajności produkcji? Czy mają Państwo jakieś zestawienia ilościowe związane z godzinami pracy inżynierskiej, czasem wprowadzania produktów na rynek lub innymi wskaźnikami konkurencyjności?

Producenci obrabiarek czerpią korzyści z łatwej adaptacji cyfrowych bliźniaków (digital twin) maszyn do wymagań klienta. To efektywne wykorzystanie środowiska wirtualizacji. Im więcej producent wyposażenia oryginalnego (OEM) może stworzyć, przetestować i określić ilościowo w świecie wirtualnym, tym mniej czasu firma potrzebuje do wyprodukowania rzeczywistej maszyny. Wiedząc wszystko o tej maszynie, producent OEM może wspierać klienta końcowego, znajdując najlepszy sposób na obsługę jego obrabiarki i jednoczesne pomaganie mu w uzyskaniu większej wydajności produkcji. Przez połączenie świata cyfrowego z rzeczywistym uzyskamy nowe możliwości zwiększenia wydajności produkcji oraz opracowywania całkowicie nowego modelu biznesowego. Symulacja produkcji przed wysłaniem zamówienia na halę fabryczną pomaga kierownikowi działu produkcji w dokonywaniu przemyślanych, lepszych wyborów dla zapewniania dłuższego czasu bezawaryjnej pracy i ograniczenia przestojów maszyny oraz optymalizacji ogólnych kosztów produkcji. Mogą być tworzone nowe modele biznesowe poprzez sprzedawanie czasu bezawaryjnej pracy maszyn (zamiast tych maszyn) lub organizację produkcji u podmiotów, które nie mają nawet jednej maszyny.

Czy możliwości, które niesie za sobą cyfryzacja, w różny sposób wpływają na małe, średnie oraz duże firmy?

Cyfryzacja wpływa na każdą firmę. Małe firmy z pewnością mogą czerpać korzyści z możliwości i rozwiązań inteligentnych, dostępnych z poziomu chmury obliczeniowej. Średnie firmy mogą wykorzystać cyfryzację do wyróżniania się wśród konkurencji. Natomiast dla dużych firm cyfryzacja jest wymaganym środkiem doprowadzenia produkcji do perfekcji.

Jaką rolę odgrywa integracja oprogramowania w cyfryzacji?

Cyfryzacja nie jest pojedynczą koncepcją, nie dotyczy jednej firmy czy branży. Cyfryzacja to kooperacja istniejących programów, licznych narzędzi programowych, dużych graczy rynkowych, ale również małych, młodych firm typu start-up, które współpracują ze sobą, aby zrobić jak najwięcej dla klienta.

W czym cyfryzacja pomaga producentom obrabiarek, a w czym operatorom tych maszyn?

Producent OEM koncentruje się na wyprodukowaniu takiej obrabiarki, która jest najlepiej dopasowana do wymagań klienta. Obrabiarka ta ma być wyprodukowana jak najszybciej i przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów. Natomiast celem operatora tej maszyny jest wyprodukowanie tak wielu części i tak szybko, jak to tylko możliwe, przy zachowaniu ich najwyższej jakości. Z tego powodu dla producenta OEM ważne jest, aby wiedział więcej o całej obrabiarce, podczas gdy operator maszyny musi znać więcej praktycznych informacji o procesie produkcji.

Czy usługi w chmurze obliczeniowej wpasowują się w cyfryzację, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Usługi możliwe do realizacji w chmurze obliczeniowej stają się „kręgosłupem” całego podstawowego procesu cyfryzacji. Takie usługi dają producentom OEM możliwość uzyskania dostępu do klientów bez potrzeby tworzenia własnej, złożonej infrastruktury. Widzimy wszystkie rodzaje nowych usług konserwacji zapobiegawczej, które obecnie producenci maszyn mogą dostarczać swoim klientom w czasie rzeczywistym, oraz możliwość wykrywania potencjalnych problemów, zanim one w rzeczywistości wystąpią.

Ponieważ niewiele zakładów produkcyjnych posiada sprzęt lub oprogramowanie jednego producenta, to czy rozpowszechnianie usług w chmurze pomoże w ich łatwiejszej integracji, czy stworzy inny poziom interoperacyjności?

Jedynym sposobem na to, aby usługi w chmurze były naprawdę skuteczne, jest zrozumienie, że wymagają one wykraczania poza producenta układu sterowania obrabiarki i odpowiednie zareagowanie na to. Dlatego opracowaliśmy narzędzia, które będą działały nie tylko z układami sterowania naszej firmy, ale także firm konkurencyjnych. Są one uniwersalnymi aplikacjami, dzięki którym klienci osiągną korzyści na całych swoich liniach produkcyjnych.

Zakłady produkcyjne od lat są świadome istnienia wielkiej ilości różnorodnych i zmieniających się w czasie danych (Big Data) oraz konieczności ich analizy, z wykorzystaniem różnych narzędzi. Czy analiza następnej generacji jest inna?

Analiza następnej generacji wykorzystuje rosnącą moc obliczeniową procesorów oraz wiedzę społeczności branży. Nie skupia się na pojedynczych punktach produkcji, na wyspecjalizowanych narzędziach, programach, tylko postrzega proces produkcji jako całościowy obiekt do analizy.

Czy oprogramowanie sztucznej inteligencji (AI – Artificial Intelligence) wpisuje się w cyfryzację?

Więcej danych oznacza ich większą złożoność. Dane takie mogą być przeanalizowane tylko przy pomocy inteligentnych sieci oraz inteligentnych maszyn. Z tego powodu technologia AI pomaga w minimalizowaniu pracy ludzkiej poprzez umożliwianie maszynom rozmawiania ze sobą na swoim własnym poziomie i dzięki temu zmniejszanie liczby pomyłek.

Ponieważ w takiej koncepcji organizacji produkcji oraz użytkowania obrabiarek wszystko staje się bardziej zintegrowane, to w jaki sposób cyberbezpieczeństwo chroni własność intelektualną (IP – Intellectual Poperty)?

Własność intelektualna zawsze będzie bardzo ważnym tematem rozmów dotyczących cyfryzacji. Wraz ze wzrostem świadomości klientów i nowymi standardami w aplikacjach przemysłowych, niezbędne będzie opracowanie i wdrożenie nowych procedur i narzędzi w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W czym cyfryzacja może pomóc użytkownikom i producentom obrabiarek?

Cyfryzacja to podróż, której nie można odbyć jutro. Musimy mieć odwagę, aby eksplorować nowe ścieżki już teraz, a gdy jedna szybko zawiedzie, to jeszcze szybciej rozpocząć realizację nowych pomysłów. Cyfryzacja pomaga producentom w wejściu na te ścieżki i podróżach po nich, ponieważ jeżeli wszystkie maszyny i urządzenia „rozmawiają ze sobą”, to problemy uwidaczniają się znacznie szybciej, a nowe, świetne pomysły mogą być weryfikowane w czasie kilku sekund.


Ramona Schindler i Chris Pollack z firmy Siemens.