Przemysłowy druk 3D dla utrzymania ruchu

Poszczególne etapy cyklu produkcyjnego coraz częściej wspierane są przez techniki wytwarzania przyrostowego czyli drukarki 3D. Podstawowe rodzaje materiałów stosowanych w druku 3D pozwalają na wsparcie pierwszej fazy cyklu produkcyjnego czyli prototypowania. Kolejne etapy cyklu produkcyjnego wymagają wysokiego poziomu zaawansowania i konieczne jest stosowanie platform produkcyjnych takich jak: Stratasys czy Xact Metal. Produkcja części i narzędzi wspierających procesy produkcyjne wymaga zastosowania odpowiednich rodzajów materiałów i technologii. 

Technologia FDM opiera się na zaawansowanych, inżynieryjnych tworzywach termoplastycznych które z uwagi na swoje właściwości pozwalają utrzymać kształt i funkcjonalność pracując m.in.w wysokiej temperaturze, otoczeniu odczynników chemicznych czy też pod wpływem czynników mechanicznych (ścieranie, obciążenie etc.). Tworzywa termoplastyczne w technologii FDM Stratasys bardzo często pozwalają na zastępowanie narzędzi, które tradycyjnie wytwarzane są z metalu (stali czy aluminium). W tym przypadku kompozytowe materiały wypełnione włóknem węglowym pozwalają utrzymać odpowiedni poziom funkcjonalności przy znacznie wyższej ergonomii pracy, krótszym czasie wytwarzania i bardzo często niższym koszcie produkcji narzędzi. Druk 3D pozwala ponadto na tworzenie spersonalizowanych narzędzi, które odpowiadają na bieżące zmiany i potrzeby linii produkcyjnej (dostosowanie narzędzi do nowych produktów wprowadzanych do oferty, personalizacja robotów i narzędzi montażowych czy kontrolnych).  Szeroka gama tworzyw FDM Stratasys pozwala na bieżące zaspokojenie potrzeb dostarczania części zamiennych, komponentów maszyn i urządzeń etc. 

Technologia PolyJet Stratasys w procesie druku 3D wykorzystuje żywice, które pozwalają uzyskać niemal idealną gładkość powierzchni. Zaletą urządzeń PolyJet jest możliwość łączenia kilku rodzajów materiału i ich właściwości w jednym procesie druku co pozwala na wytwarzanie narzędzi wielokomponentowych (narzędzia kontrolne wytworzone z materiałów sztywnych i elastycznych w ramach jednej bryły co pozwala uniknąć uszkodzeń, zarysowań oraz innych defektów na które narażone są produkty końcowe w cyklu montażowym). Technologia PolyJet pozwala również wytwarzać formy wtryskowe czy rozdmuchowe.

Technologia PBF Firmy Xact Metal to idealne rozwiązanie, odpowiadające na potrzeby w zakresie części i narzędzi wytwarzanych z metalu. Szeroki zakres dostępnych stopów metali (od stali nierdzewnej, przez narzędziową po superstopy) pozwala wytwarzać w pełni funkcjonalne części z metalu zaledwie w kilkadziesiąt godzin. 

Bieżące problemy logistyczne, przerwane łańcuchy dostaw bardzo często powodują opóźnienia w produkcji, które wynikają z braku dostępności poszczególnych komponentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania linii produkcyjnej. Drukarki 3D dostępne w ofercie PROSOLUTIONS Majewscy Sp. J. odpowiadają na wszystkie potrzeby w zakresie wsparcia Działów Utrzymania Ruchu.


PROSOLUTIONS