Przenośne oprawy i latarki do stref zagrożonych wybuchem

Firma  AMATECH-AMABUD  oferuje  szeroki asortyment elektrycznych urządzeń i systemów przeciwwybuchowych, m.in. przenośne oprawy i latarki, które  konstrukcyjnie przeznaczone są do miejscowego oświetlenia podczas wykonywania takich prac jak:

  • naprawa i konserwacja urządzeń technologicznych
  • przeglądy techniczne instalacji oraz aparatury chemicznej i procesowej
  • prace remontowe i przeglądy inspekcyjne wewnątrz zbiorników, kanałów, tuneli itp.
  • oświetlenie wąskich pomieszczeń, wnęk, szczelin, prześwitów między aparatami technologicznymi

Latarki AMATECH mogą pracować w przemysłowych strefach zagrożenia wybuchem, mogą być zasilane z sieci 230V, z baterii własnej lub samochodowej 24V.

Oferowane produkty gwarantują wysoką jakość, bezpieczeństwo i trwałość eksploatacyjną nawet w trudnych i ekstremalnych warunkach środowiskowych. Urządzenia wykonane są zgodnie z normą PN-EN 60079 oraz spełniają wymagania określone w  Dyrektywie 94/9/WE (ATEX 100)  oraz w Rozporządzeniu Dz. U. Nr 263 poz. 2203.

Przykłady zastosowania przenośnych opraw i latarek w różnych branżach przemysłowych:

  • grupy remontowe i utrzymania ruchu w koksowniach, elektrowniach
  • dozór techniczny
  • straż pożarna i policja, służby ochrony mienia
  • ratownictwo chemiczne

Więcej o ofercie AMATECH na www.amatech.eu oraz pod numerem telefonu: 024 267 88 60