Przywrócenie pełnych zdolności produkcyjnych kaprolaktamu w Azotach Tarnów

  Przywrócono pełne zdolności produkcyjne kaprolaktamu w Azotach Tarnów po awarii, do której doszło 17 lipca – poinformowała spółka w komunikacie.

  Jak czytamy w komunikacie, po awarii produkcję kaprolaktamu wznowiono już 24 lipca, jednak pełną zdolność produkcyjną wytwórnia uzyskała 3 sierpnia. Aktualnie linia produkcyjna pracuje na poziomie ok.95% zdolności.

  Do awarii w Wytwórni Kaprolaktamu w Azotach Tarnów doszło 17 lipca. W jej wyniku, począwszy od 20 lipca nastąpiło czasowe wyłączenie linii produkcyjnej kaprolaktamu.

  Prace zmierzające do usunięcia skutków awarii i przywrócenia pełnych zdolności produkcyjnych przebiegały zgodnie z harmonogramem. Aktualnie instalacja pracuje z doraźnie wyremontowaną komorą spalania siarki w instalacji SHA.

  Prace remontowe polegające na wymianie uszkodzonej wymurówki pieca zostaną rozpoczęte we wrześniu 2010 roku, po wejściu do ruchu innego kotła w którym kończą się prace związane z wymianą parownika. Koszty remontu pokryte zostaną z ubezpieczenia.

  W wyniku czasowego ograniczenia produkcji spółka odnotowała zmniejszenie wolumenu produkcji kaprolaktamu o 3.076 ton i siarczanu amonu o 13.380 ton, co stanowi około 3,16% rocznych zdolności produkcyjnych.