Publiczne wydatki na cloud computing wzrosną do 55,5 mld dol. w 2014 r.

  Światowe publiczne wydatki na cloud computing, usługi dostarczane przez internet, wzrosną z 16,5 mld dolarów w 2009 roku do 55,5 mld dolarów w 2014 roku – poinformował w środę na konferencji wiceprezes i główny analityk IDC Frank Gens.

  Cloud computing (chmura obliczeniowa) to model oparty na usługach dostarczonych przez zewnętrzną firmę, dostępnych za pośrednictwem internetu. Ponieważ cloud computing ma charakter mierzalny, odbiorca płaci jedynie za rzeczywiste korzystanie z zasobów, podobnie jak za wodę, gaz czy elektryczność.

  Gens podkreślał na konferencji, że w ostatnich latach chyba żadne inne słowo nie zrobiło takiej kariery w świecie technologii informatycznych, jak „chmura”. Zaznaczył, że najbliższe lata pokażą, jak te rozwiązania zmienią relacje między biznesem, a IT.

  „W najbliższych latach popularność chmury będzie rosła wraz z rozwojem technologii mobilnych, rozwiązań bezprzewodowych oraz potrzeby przechowywania coraz większej ilości danych. Dużą szansą dla rozwiązań z dziedziny cloud computingu będzie administracja publiczna. Jak wynika z naszych szacunków wartość publicznych światowych wydatków w tym sektorze wzrośnie z 16,5 mld dolarów w 2009 roku do 55,5 mld dolarów w 2014 roku” – powiedział Gens.

  Ekspert podkreślał też, że sektor publiczny uznawany jest za jedną z czołowych szans dla rozwoju „chmury” na świecie. „Aż 27 proc. rocznie rosną wydatki administracji publicznych całego świata na rozwiązania w modelu cloud computingu. Pokazuje to, że mimo wszystkich wątpliwości, rozwiązania te będą rozwijać się bardzo dynamicznie” – dodał.

  Jak mówił, obecnie rozwiązanie to jest najczęściej wykorzystywane na rynku amerykańskim (prawie 70 proc. udziału w całkowitych wydatkach). Na kolejnym miejscu jest Europa Zachodnia (ok. 16 proc.). Dodał, że publiczne wydatki na cloud computing w Europie Środkowo-Wschodniej są niewielkie. Jego zdaniem wynika to m.in. z tego, że w tym regionie nie ma tylu dostawców tych rozwiązań, a dyrektorzy działów IT są bardziej konserwatywni. „Prognozuję jednak, że do 2015 r. udział USA spadnie poniżej 50 proc. Udział Europy Zachodniej wzrośnie, tak jak Azji i Pacyfiku. Mam na myśli rynki rozwijające się Azji i Pacyfiku – Chiny, Indie, Wietnam” – podkreślił.

  Na konferencji przedstawiono też wyniki badań przeprowadzonych wśród dyrektorów działów informatyki w ponad 50 firmach w Polsce (badanie zostało przeprowadzone w maju i czerwcu br.). W opinii ponad połowy z nich cloud computing jest naturalnym kierunkiem ewolucji rynku nowoczesnych technologii. Ponad 40 proc. dyrektorów i kierowników IT uważa, że model ten wpłynie na zmianę funkcjonowania całej teleinformatyki. Ponad 75 proc. deklaruje, że albo bacznie przygląda się ofercie tych rozwiązań na rynku, albo już wprowadza zmiany mające na celu ich łatwiejsze zaadaptowanie.