QRmaint CMMS – wsparcie strategii konserwacyjnych w praktyce

Niezależnie od branży i profilu działalności, celem każdego zakładu jest produkcja z zachowaniem wysokiej jakości oraz wydajności, przy jednocześnie możliwie najniższym koszcie.

Aby sprostać tym wyzwaniom, niezbędny jest bezawaryjny park maszynowy z wdrożoną kompleksową strategią konserwacji maszyn.

Jest to zazwyczaj połączenie podejścia reakcyjnego, prewencyjnego i coraz częściej predykcyjnego. Na dzień dzisiejszy, konserwacja zapobiegawcza, czyli planowe przeglądy wraz z wymianą części to najpowszechniejsza strategia eksploatacyjna maszyn wysokiej krytyczności.

Niezależnie od obranej strategii, z pomocą przychodzą nam systemy klasy CMMS takie jak np. polski system QRmaint CMMS.

Jak system CMMS wspiera reakcyjne Utrzymanie Ruchu?

Z definicji, konserwacja reakcyjna powinna być zarezerwowana dla komponentów, które są niskiej krytyczności i których awaria nie powoduje dodatkowych szkód w procesie produkcyjnym.

W kompleksowej strategii konserwacji maszyn, mimo wielu wysiłków jej eliminacji, konserwacja reaktywna występuje zawsze. Awarii maszyn po prostu nie da się całkowicie wyeliminować czy też dokładnie przewidzieć kiedy wystąpi. Praktyczna zasada branżowa mówi, że należy poświęcić tylko 20% czasu na konserwację reakcyjną. W rzeczywistości zespoły poświęcają na nią około 34- 45% swojego czasu .

W przypadku konserwacji reakcyjnej System CMMS ma za zadanie:

  • Umożliwić szybkie zgłaszanie awarii

Awarie jako pierwsi zauważają pracownicy linii produkcyjnej. Proste i szybkie wprowadzanie usterki to klucz do skrócenia przestojów maszyn i ograniczenia strat finansowych. Zgłoszenie za pomocą kodu QR maszyny, portalu zgłoszeń lub panelu operatora, umieszczonego na linii, gwarantuje maksymalne uproszczenie całego procesu.

  • Powiadomić zespół Utrzymania Ruchu

Powiadomienia Push, sms lub e-mail na smartfona, zapewniają zespołowi utrzymania ruchu natychmiastową informację o nowym zgłoszeniu, przypisaniu technika do zadania czy o wezwaniu do przywołania z panela operatora.

  • Zapewnić wizualizację stanu parku maszynowego w czasie rzeczywistym

Wiedza o aktualnych awariach powinna być ogólnodostępna zarówno dla zespołu UR jak i w obszarach produkcyjnych. Do wizualizacji w czasie rzeczywistym służy Dashboard TV oraz interaktywne plany, które wyświetlają na dużych ekranach aktualny stan zgłoszeń w obszarach produkcyjnych.

Jak system CMMS wspiera prewencyjne Utrzymanie Ruchu?

• Umożliwia wygodne tworzenie planów przeglądów i monitorowanie stanu ich realizacji

Główny mechanik wprowadza do systemu plany przeglądów prewencyjnych zgodnie z otrzymanymi od producenta dokumentami DTR dla maszyny. Od tej pory terminów zleceń przeglądów pilnuje CMMS, który utworzy je w odpowiednim momencie i będzie powtarzał cyklicznie. Dodatkowo wyśle powiadomienia do techników lub firm zewnętrznych świadczących usługi serwisowe. Stan realizacji planów prewencji zespół techniczny może monitorować na przejrzystym harmonogramie graficznym.

  • Zapewnia pełną kontrolę nad magazynem części zamiennych

Planowe wymiany części wymagają, aby magazynierzy zadbali o dostępność części w odpowiednim czasie. Bez systemu CMMS byłoby to bardzo trudne. Części przechowywane są zazwyczaj w minimalnej ilości, na potrzeby awarii. Większa liczba zamawiana jest dopiero przed remontami.

  • Zapewnia standaryzację zadań prewencyjnych z wykorzystaniem list kontrolnych

Listy kontrolne dołączone do zadań przeglądów dostarczą technikowi wiedzę jakie czynności ma wykonać, aby przegląd był wykonany zgodnie z zaleceniami producenta lub procedurami obowiązującymi w zakładzie.

Jak system CMMS wspiera predykcyjne utrzymanie ruchu?

Konserwacja predykcyjna (PdM) wykorzystuje czujniki do ciągłego monitorowania stanu maszyny w celu wykrycia anomalii oraz oceny zużycia zasobu w czasie rzeczywistym.
Dzięki analizie predykcyjnej zgromadzonych danych, możemy zareagować w odpowiednim momencie i uniknąć awarii dokonując prewencyjnej wymiany zużytych części.

W przypadku strategii PdM, system CMMS ma za zadanie:

  • Zapewnić wstępne dane do uruchomienia PdM

Dane historyczne o awariach, przestojach czy zgromadzonych odczytach dla konkretnej maszyny pomagają stworzyć punkt wyjścia i początkowy zestaw danych do wdrożenia PdM.

  • Wygenerować zlecenie awarii i powiadomić zespół UR

Dzięki integracji bramki analizującej dane z czujników z systemem CMMS, można automatycznie wygenerować zadanie przeglądu, za każdym razem, gdy algorytm do analizy danych wykryje, że maszyna działa poza wstępnie zdefiniowanymi parametrami. Do tego typu automatyzacji zadań, konieczne jest aby system CMMS posiadał API, czyli interfejs do komunikacji z maszynami.

Chcesz usprawnić procesy UR z QRmaint?

Skontaktuj się z nami dzwoniąc pod +48 12 400 41 70.