Radpol łączy się z Wirbetem

Spółka akcyjna Radpol, wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie produktów dla energetyki, instalacji do przesyłu ciepła, a także instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, otrzymała na walnym zorganizowanym 1 grudnia br. zgodę akcjonariuszy na włączenie Wirbetu do spółki matki. Dzięki temu Radpol będzie mógł zrealizować kolejny etap strategii budowy spółki wielozakładowej. Jednocześnie integracja obu podmiotów oznacza dla grupy Radpol efekty synergii i oszczędność kosztów.

Z uwagi na to, że Radpol jest właścicielem wszystkich akcji Wirbetu, połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym, bez podwyższania kapitału zakładowego Radpolu. W rezultacie nastąpi przeniesienie całego majątku Wirbetu, wycenionego na koniec września 2014 r. na blisko 22,36 mln zł.

– Integracja obu podmiotów to kolejny krok w kierunku modelu spółki wielozakładowej. Związki kapitałowe pomiędzy Radpolem a Wirbetem są tak znaczące, że racjonalne i ekonomicznie uzasadnione jest funkcjonowanie jako jedna spółka zarządzająca kilkoma fabrykami. Efektem połączenia ma być maksymalizacja efektów synergii, uproszczenie struktur korporacyjnych, przyspieszenie procesów decyzyjnych oraz obniżenie kosztów – komentuje Krzysztof Pióro, prezes zarządu Radpol SA.

Wirbet, który produkuje strunobetonowe żerdzie wirowane, został kupiony przez grupę Radpol w 2012 r. Wytwarzane w ostrowskim zakładzie słupy są wykorzystywane w energetyce, a także w kolejnictwie, drogownictwie i przy różnego rodzaju projektach budowlanych. Po trzech kwartałach tego roku przychody ze sprzedaży żerdzi strunobetonowych stanowiły 13% sprzedaży grupy Radpol, a osiągana na nich marża brutto wyniosła 32%.

Fot.: radpol.com