Rafako chce zająć się innowacjami energooszczędnymi

Rafako znalazło się wśród sygnatariuszy listu intencyjnego ws. utworzenia Platformy Innowacji Energooszczędnych.

Sygnatariuszami porozumienia, obok Rafako, zostali jeszcze: Alumast, miasto Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Energetyka Solarna Ensol oraz Viessmann.

Strony listu intencyjnego wyraziły wolę długofalowej współpracy, stawiając sobie za główny cel utworzenie Platformy Innowacji Energooszczędnych.

Wśród zadań platformy ma znaleźć się wspólna realizacja przedsięwzięć badawczych, edukacyjnych, biznesowych, konferencyjnych oraz integracja branży, jej dalszy rozwój, reprezentacja na rynkach zagranicznych.

Działalność edukacyjna ma polegać na stworzeniu możliwości zastosowania badań w praktyce, poprzez bezpośrednie kontakty przedstawicieli świata nauki, w tym studentów, z konkretnymi przedsiębiorcami.

Celem platformy ma też być promocja ziemi raciborskiej jako obszaru rozwoju i zastosowania technologii energooszczędnych.