Rafako rozbuduje blok na biomasę w EC Kielce

    Rafako podpisało ze spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna umowę na rozbudowę instalacji do produkcji zielonej energii w EC Kielce – poinformowano w komunikacie.

    Rafako rozbuduje istniejące moce wytwórcze elektrociepłowni o upustowo-kondensacyjną turbinę parową o mocy ok. 6,5 MW i wymiennik ciepłowniczy (moc ok. 14 MW). Urządzenia te będą współpracować z kotłem parowym OS-20 opalanym biomasą, który został wcześniej zrealizowany przez Rafako.

    Wartość umowy wynosi 37,35 mln zł netto.