Rafako wybuduje kocioł dla Synthosu

  Rafako podpisało ze spółką Synthos Dwory 7 kontrakt na budowę kotła fluidalnego w Oświęcimiu.

  Wartość umowy wynosi 151,65 mln zł netto, a termin realizacji mija w styczniu 2016 r. Zamówienie obejmuje budowę „pod klucz” kotła fluidalnego o wydajności 140 t/h pary oraz mocy ok. 100 MWt. Łączna wysokość kar umownych jest ograniczona do 35 proc. wynagrodzenia umownego netto.

  Niemniej ich zapłata w maksymalnej kwocie nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Maksymalna odpowiedzialność odszkodowawcza wykonawcy wobec zamawiającego z wszelkich tytułów nie może przekroczyć 130 proc. ceny umownej netto.

  Do zadań Rafako należą: projekt, produkcja, dostawa niezbędnego wyposażenia, wszelkie demontaże i przeróbki istniejących obiektów, montaż na terenie budowy, opracowanie wszelkich procedur rozruchowych i pomiarów gwarancyjnych, przeprowadzenie rozruchu i przekazanie do eksploatacji wraz z obiektami towarzyszącymi.

  Synthos Dwory 7 (dawniej Synthos Dwory) jest spółką należącą do grupy Synthos, która zajmuje się produkcją kauczuków i lateksów syntetycznych, polistyrenu (PS) i polistyrenu do spieniania (EPS), płyt izolacyjnych XPS oraz dyspersji winylowych i akrylowych, a także klejów do drewna Woodmax.

  Grupa kapitałowa Synthosu jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Synthos jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania.

  Po pierwszym półroczu 2013 r. Rafako miało 324,68 mln zł przychodów wobec 564,62 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 2,45 mln zł wobec 30,45 mln zł przed rokiem.

  Łącznie w pierwszym półroczu grupa Rafako miała 381,4 mln zł przychodów wobec 747,24 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 6,65 mln zł wobec 31,43 mln zł przed rokiem.