Rafako zmodernizuje instalację w EC Siekierki

    PGNiG Termika, odpowiadająca w Grupie PGNiG za segment energetyki i produkcję ciepła dla Warszawy, podpisała umowę z Rafako na modernizację instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki.

    Dzięki modernizacji możliwe będzie spełnienie zaostrzonych norm emisyjnych wchodzących w życie od 2016 r. Prace realizowane będą w latach 2014-2015, a ich wartość to ok. 19 mln zł.

    Elektrociepłownia Siekierki to największy zakład spółki PGNiG Termika, a zarazem największa w Polsce elektrociepłownia i druga co do wielkości w Europie.

    Zakład pracuje od 1961 roku. Dysponuje on mocą cieplną o wartości 2078,2 MW i mocą elektryczną o wartości 622 MW.

    W Elektrociepłowni Siekierki znajdują się cztery podstawowe jednostki wytwórcze. Stanowią je trzy bloki ciepłownicze, każdy o mocy 105 MW, oraz jeden blok kondensacyjny z upustem ciepłowniczym o mocy 125 MW. Cztery kotły parowe i pięć turbin tworzą część kolektorową. Zimą, przy bardzo niskich temperaturach, wykorzystujemy również dodatkowe jednostki – sześć kotłów wodnych.