Rafako zrealizuje instalację w Elektrowni Kozienice za 191,5 mln zł

    Oferta Fabryki Kotłów Rafako na zabudowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla pięciu kotłów w Elektrowni Kozienice z grupy Enea została wybrana przez zamawiającego, podała spółka, po oddaleniu przez Krajową Izbę Odwoławczą Urzędu Zamówień Publicznych odwołań złożonych przez konkurentów. Wartość oferty wynosi 191,5 mln zł.

    „Krajowa Izba Odwoławcza orzekła o oddaleniu odwołań (wniesionych przez konsorcjum Babcock–Hitachi K.K., Polimex – Mostostal oraz konsorcjum PBG, PBG Energia, S&T Corporation-przyp. ISB) , co spowodowało utrzymanie wyboru oferty Rafako (uprawomocnienie wyboru oferty), o wartości 191,5 mln zł, jako najkorzystniejszej” – czytamy w komunikacie.

    Rafako podało, że o podpisaniu umowy zarząd poinformuje odrębnym raportem.