Raport „Zarządzanie serwisem sprzętu – strategie, wyzwania i trendy w Europie”

Firma Lawson Software, globalny dostawca rozwiązań IT dla przedsiębiorstw, opublikowała wyniki badań, których przeprowadzenie zleciła instytutowi JWB Research. Raport zatytułowany „Zarządzanie serwisem sprzętu – strategie, wyzwania i trendy w Europie” dotyczy bieżących wyzwań w obszarze strategii serwisowych, przed którymi stają menadżerowie zarządzający sprzętem i informuje, w jakim stopniu europejskie przedsiębiorstwa z branży sprzętu ciężkiego radzą sobie z rozpoznawaniem trendów w dziedzinie przekształcania ich organizacji w instytucje bardziej zorientowane na usługi. Lawson skupia się na kilku kluczowych branżach, w tym produkcji oraz zarządzaniu serwisem i wynajmem sprzętu.

Raport stwierdza, które strategiczne inicjatywy uchodzą za najistotniejsze. Identyfikuje również bariery, które utrudniają firmom osiąganie wyższych poziomów przychodów i marży. Określa także rolę, jaką rozwiązania informatyczne mogą odegrać w osiąganiu wzrostu przychodów z tytułu usług serwisowych. Ponadto dane płynące z raportu wskazują, czy (i w jaki sposób) firmy zajmujące się sprzętem i jego serwisem mierzą efektywność swoich usług.

Raport szczególnie akcentuje poniższe rezultaty:

• 83 procent respondentów uważa wzrost udziału przychodów z tytułu usług serwisowych za istotny z punktu widzenia całościowego rozwoju przedsiębiorstwa,

• ponad 50 procent ankietowanych dostrzega, że ważne jest zapewnienie inżynierom zajmującym się serwisem najbardziej aktualnych (z dokładnością do minuty) informacji, aby ułatwić im terenową sprzedaż. Podobny odsetek badanych stwierdza, że może to zwiększyć sprzedaż oferowanych usług,

• więcej niż połowa respondentów zauważa bariery w śledzeniu ścieżek sprzedaży u nowych klientów i zgłasza trudności w dokładnym monitorowaniu ich sieci łańcuchów dostaw,

• 55 procent biorących udział w badaniu jest zdania, że rozwiązania IT są ważnym narzędziem w analizowaniu ich możliwości rozwoju i adaptowania nowych strategii biznesowych.

Dodatkowo wnioski płynące z raportu wskazują, że firmy zajmujące się serwisem i wynajmem sprzętu ciężkiego widzą potrzebę analizowania ich procesów biznesowych, monitorowania ich sieci dostawców oraz śledzenie pojawiających się możliwości sprzedaży. Badanie pokazało również, że choć przedsiębiorstwa potrzebują więcej informacji ze strony dostawców, barierę dla osiągnięcia sukcesu stanowi brak czytelnej i odpowiedniej komunikacji pomiędzy nimi. Te przeszkody mogą zostać zredukowane dzięki zintegrowanym systemom informatycznym, które zapewniają użytkownikom dostęp do aktualnych danych, które dokładnie odpowiadają ich potrzebom.

– Rentowność i marże w branży serwisu sprzętu są szczególnym obszarem ryzyka ze względu na obecną dynamikę rynku – stwierdził Julian Archer, dyrektor ds. marketingu dla branży zarządzania serwisem i wynajmem sprzętu w Lawsonie. – Posprzedażny serwis sprzętu to niezwykle istotne źródło przychodów, satysfakcji klientów oraz sposób na odróżnienie się od konkurentów. Wśród menadżerów rośnie świadomość roli, którą zintegrowane rozwiązania IT odgrywają w uzyskaniu całościowego wglądu w sposób działania przedsiębiorstwa oraz w umożliwieniu podejmowania decyzji biznesowych opartych na rzetelnych informacjach. Bądź co bądź, pozyskiwanie danych nie jest tym samym, co ich wykorzystywanie. W końcowym rozrachunku systemy informatyczne mogą pomóc w realizacji strategii wzrostowych dzięki zwiększeniu poziomu rentowności usług serwisowych w ramach całości przychodów firmy – dodaje Julian Archer.

Pełną, anglojęzyczną wersję raportu zatytułowanego „Zarządzanie serwisem sprzętu – strategie, wyzwania i trendy w Europie” (Equipment Services Management, Strategies, Challenges and Trends in Europe) można pobrać ze strony www.lawson.com/esm.