Redundantny system sterowania PACSystems HA

GE Intelligent Platforms rozbudował ofertę systemów wysokiej dostępności o nowy układ PNSR pozwalający na pracę w architekturze pierścienia sieci Profinet.

Nowe rozwiązanie PNSR (Profinet Systems Redundancy) to system gorącej rezerwacji gwarantujący bezuderzeniowe przełączenie na element rezerwowy w razie wystąpienia awarii. Od innych rozwiązań odróżnia się przede wszystkim dużo prostszą architekturą oraz niższym kosztem wdrożenia dzięki zastosowaniu nowoczesnych kontrolerów do sieci Profinet. Kontrolery sieci Profinet standardowo wyposażone są w redundantne interfejsy miedziane i światłowodowe obsługujące prędkość 10/100/1000 Mbps oraz wbudowaną obsługę protokołu MRP, co pozwala na wymianę danych pomiędzy kontrolerami i oddalonymi węzłami wejść-wyjść w sieci światłowodowej o topologii pierścienia. Redukuje to koszty okablowania oraz eliminuje konieczność instalowania dodatkowych konwerterów medium.

System PNSR pozwala na redundancję systemu na poziomie:

  • jednostek centralnych,
  • zasilaczy systemowych,
  • modułów komunikacyjnych,
  • magistral komunikacyjnych,
  • modułów do synchronizacji danych.

Redundantne kontrolery wymieniają informacje między sobą przy pomocy dedykowanych modułów do sprzętowej synchronizacji danych. Moduły te połączone są ze sobą łączem światłowodowym (nawet do 10 km) i komunikują się z szybkością 2.12 GHz, co pozwala dwukrotnie w każdym cyklu kontrolera synchronizować dane procesowe bez obciążania jednostki centralnej. Dzięki temu możliwa jest zamiana ról kontrolerów w czasie pojedynczego cyklu z gwarancją przełączenia bez uderzenia. W pełni skalowalna architektura systemu oraz możliwość zastosowania układów wejść/wyjść serii VersaMax lub PACSystems RX3i pozwala zbudować system dopasowany do potrzeb z możliwością jego późniejszej rozbudowy optymalizując koszy wdrożenia i eksploatacji.