Ricoh R1243 – przetwornica Step Down DC/DC 30V / 2A

Firma Ricoh Europe przedstawia nową przetwornicę Step Down DCDC R1243. Pojawił się następny element nowej serii przetwornic, przeznaczonej do stosowania w obwodach, które wymagają szerokiego zakresu napięcia wejściowego i dużego prądu obciążenia, jak bramy internetowe, rutery, konwertery set top box, TV LCD, i w zastosowaniach przemysłowych.

Sterowany prądowo układ R1243 jest bardzo ważny wśród rodziny przetwornic DCDC firmy Ricoh i w porównaniu do obecnych produktów ma wiele ulepszeń. R1243 może pracować do napięcia 30V, przy czym regulowane napięcie wyjściowe można ustawić od 0.8V do 15V przy pomocy dwóch zewnętrznych rezystorów. Postępując zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w przykładowych obwodach, można osiągnąć maksymalny prąd wyjściowy zasilacza 2A.

R1243 posiada dwa typy ograniczenia prądowego. W zależności od preferencji można wybrać charakterystykę zatrzaskującą się lub z podcięciem. Obwód zatrzasku jest wyzwalany, kiedy prąd Lx przekracza poziom maksymalny i kiedy napięcie sprzężenia spada poniżej napięcia nominalnego. Kiedy te warunki utrzymują się przez ponad 2ms, chip przechodzi w stan wyłączenia – off mode. Żeby wrócić do normalnej pracy trzeba układ zrestartować. Zabezpieczenie z podcięciem jest wyzwalane, kiedy napięcie sprzężenia zwrotnego spada poniżej napięcia nominalnego. W rezultacie zadziałania zabezpieczenia częstotliwość generatora jest obniżana do ¼ częstotliwości nominalnej, jest tak dlatego, że w warunkach zwarcia cykl pracy spada poniżej minimalnej wartości i ograniczenie prądu nie może na tym poziomie pracować. Pracując na charakterystyce z podcięciem, układ R1243 pozostaje w stanie aktywnym i kiedy warunki zwarcia ustąpią, automatycznie powraca do normalnej pracy.

Innym dodatkowym zabezpieczeniem jest obwód UVLO (Under Voltage Lock Out – zatrzask podnapięciowy). Utrzymuje on układ w stanie nieaktywnym, kiedy napięcie wejściowe ma wartość poniżej konkretnego poziomu minimalnego, żeby zabezpieczyć układ przed pracą w warunkach poniżej podanej wartości napięcia wejściowego. W układzie R1243 mamy do wyboru dwie częstotliwości pracy, można wybrać wersję 330kHz lub 1 MHz.

Aby ograniczyć duże prądy ładowania w czasie załączania, mamy dostępną funkcję łagodnego startu, czas załączania można wyznaczyć przez dobór zewnętrznego kondensatora Css. Na jednej z kocówek R1243 mamy „flagę”, przeznaczoną na wyjście sygnału stanu „zasilanie poprawne” (power good). Jeżeli pojawi się któryś z warunków: wyłączenie, ograniczenie prądu, niski poziom zasilania wejścia UVLO, łagodny start, lub zabezpieczenie nad- lub pod-napięciowe, wyjście zmienia stan flagi na poziom niski. R1243 ma obudowę HSOP-8E, która jest wygodna do stosowania w układach o dużej gęstości upakowania i mających małe obwody drukowane.