Rośnie przerób ropy w Lotosie

    W IV kwartale 2010 roku przerobiono w rafinerii Grupy Lotos S.A. 2223,9 tys. ton ropy, czyli o 42,7 proc. więcej niż w okresie porównywalnym 2009 roku. Zwiększony przerób ropy w bieżącym okresie związany jest z przerobem ropy na instalacji CDU/VDU w ramach realizowanego Programu 10+.

    W związku z optymalizacją przerobu ropy naftowej oraz wykorzystaniem nowej instalacji destylacji ropy naftowej w IV kwartale 2010 roku wzrósł w porównaniu z okresem analogicznym 2009 roku udział w przerobie gatunków ropy innych niż Ural (obecnie ich udział w przerobie ropy w gdańskiej rafinerii wynosi ponad 17,5%). Wolumen dostaw tych gatunków wyniósł w IV kwartale 341,4 tys. ton. Ponad 1,8 mln ton przerobionej ropy pochodziło z Rosji, zaś 49 tys. ton z Bałtyku.

    Program 10+ zgodnie z planem osiągnął na 31 grudnia 2010 roku 100% zaawansowania, co jest równoznaczne z terminowym w stosunku do harmonogramu prac zakończeniem jego realizacji. Zakres prac związanych z procesem projektowania, dostaw i realizacji budowy został zakończony dla wszystkich instalacji podstawowych i pomocniczych.

    W 2010 roku fazę rozruchu („Ready for start up”) osiągnęły następujące instalacje podstawowe: instalacja hydrokrakingu (MHC) oraz instalacja przerobu ciężkiej pozostałości (ROSE). W fazę rozruchu w 2010 roku przeszły także obiekty infrastruktury pomocniczej: instalacja produkcji azotu, instalacja odzysku wodoru (HRU), systemy rurociągów połączeń międzyobiektowych (faza III), pompownie, budynki podstacji elektrycznej S31 a także układy drogowe i place oddawane sukcesywnie z instalacjami. Do użytkowania w 2010 roku została przekazana większość instalacji i obiektów Programu 10+, w tym: kompleks aminowo-siarkowy (KAS), wytwórnia wodoru (HGU), instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS), rurociąg produktowy rafineria-port, instalacja odzysku wodoru (HRU), instalacja destylacji ropy naftowej (CDU/VDU), zbiorniki produktowe oraz pompownie.