Rozbudowa zakładu przerobu tworzyw w Głogowie Młp.

    Agencja Rozwoju Przemysłu. wydała trzecie w tym roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Głogów Małopolski Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Zakład Produkcji Folii „Efekt Plus”. zainwestuje 35 mln zł, utworzy co najmniej 15 nowych miejsc pracy i utrzyma 40 dotychczasowych.

    Przedsiębiorca zakupi kompleksowo wyposażone specjalistyczne linie technologiczne do produkcji znacząco udoskonalonych folii stretch, w szczególności w zakresie odporności na przebicia i retencji. Projekt inwestycyjny zlokalizowany będzie na działce, której oferent jest właścicielem.

    Inwestor prowadzi działalność na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego Aeropolis, objętego strefą od 2011 r. Spółka produkuje folie stretch (ręczna, maszynowa, jumbo, o różnych grubościach, kolorach i szerokościach) przeznaczone do celów przemysłowych i do użytku domowego.

    W 2014 r. na terenie Podstrefy Głogów Małopolski Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała już trzy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy zadeklarowali poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości blisko 60 mln zł i utworzenie 37 miejsc pracy.

    Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec została utworzona w 1995 r. Od początku zarządzana jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Łączny obszar mieleckiej strefy wynosi 1299,4 ha. Strefa ma 23 podstrefy w 4 województwach podkarpackim, lubelskim, małopolskim, zachodniopomorskim. Nakłady poniesione przez inwestorów od początku istnienia mieleckiej strefy wynoszą ok. 6 mld zł, nowe i utrzymane miejsca pracy to ok. 23,5 tys. etatów. Łączna ilość wydanych zezwoleń ogółem od początku funkcjonowania strefy wynosi 260.