Rozwój inteligentnej produkcji zwiększa popyt na komunikację M2M

  Oczekuje się, że firmy telekomunikacyjne będą odgrywały istotną rolę w budowie w pełni skomunikowanego zakładu przemysłowego.

  Tradycyjnie do automatyzacji prcesów  i operacji w zakładzie przemysłowym, stosuje się różnego typu sieci przewodowe. Jednak  nowe technologie i rozwiązania komunikacji między maszynami M2M (ang. machine-to-machine), takie jak bezprzewodowe  sieci krótkiego zasięgu i sieci komórkowe dalekiego zasięgu, które stają się powoli rozwiązaniami na miarę oczekiwań fabryk przyszłości.

  Systemy M2M są w stanie uzupełnić lub zastąpić sieci przewodowe, umożliwiając tym samym wdrożenie zaawansowanej robotyki i mobilności w przedsiębiorstwie, zapewniają wygodną łączność w niedostępnych obszarach, komunikację nieograniczoną barierami i uproszczoną instalację opartą na bezprzewodowych sieciach lokalnych, sieciach rozległych i sieciach czujników.

  Według nowej analizy  Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, pt.  Komunikacja M2M w produkcji przemysłowej (ang. M2M Communication in Manufacturing) wynika, że firmy telekomunikacyjne odegrają istotną rolę w obsłudze rozwiązań M2M i rozwoju Internetu Rzeczy w produkcji przemysłowej w Europie.

  „Zdolność firm z branży telekom do świadczenia usług telekomunikacyjnych klasy enterprise, zintegrowanych z łącznością na poziomie zakładu przemysłowego, jest niezbędna dla zapewnienia niezawodności operacji wykonywanych w procesach zakładu” – stwierdza Shuba Ramkumar, analityk sektora technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w firmie Frost & Sullivan. „Można również rozszerzyć wykorzystanie już istniejących sieci dotychczasowych partnerów do świadczenia kompleksowych usług, między innymi do wdrażania nowych sieci, dostarczania aplikacji i analizy danych.”

  Tempo wdrażania komunikacji M2M może być jednak powolne, ponieważ tradycyjnie konserwatywny sektor produkcyjny będzie się obawiał ewentualnych przestojów i obaw co do wpływu danej technologi na wartość i jakość produkcji. Obawy o bezpieczeństwo stosowania komunikacji M2M są kolejnym powodem, dla którego firmy produkcyjne niechętnie używają sieci bezprzewodowych. Oprócz wyzwań technicznych, relatywny brak doświadczenia firm telekomunikacyjnych na tym rynku zniechęca zakłady przemysłowe do korzystania z ich usług w danym zakresie.

  Edukacja zakładów produkcyjnych dotycząca korzyści wynikających z zastosowania zaawansowanych technologii M2M, zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania sieci bezprzewodowych oraz konsultacje z zakładami przemysłowymi w sprawie dopasowania rozwiązań do ich specyficznych potrzeb znacznie przyspieszą nadejście ery inteligentnej produkcji.

  „W dziedzinach, w których firmy telekomunikacyjne nie mają pracowników dysponujących odpowiednimi kompetencjami, istnieje możliwość współpracy z dostawcami automatyki dla danego sektora, integratorami systemów czy też firmami specjalizującymi sie w analizie danych” – zaleca Ramkumar. „Przejęcia mniejszych firm specjalizujących się w innowacyjnych zastosowaniach mobilnych w przedsiębiorstwach oraz analizie danych pomoże firmom telekomunikacyjnym skorzystać z olbrzymiego potencjału komunikacji M2M w sektorze produkcji przemysłowej.”

  Foto: Thomas Carlsson