Rusza duża instalacja Puław

  Dziś zostanie oddana do użytku jedna z największych w ostatnich latach inwestycji w polskiej chemii. Chodzi o instalację odsiarczania spaln, instalację do produkcji nawozów płynnych z siarką i nowe centrum logistyczne w Puławach.

  Łączny, docelowy budżet tych trzech inwestycji to prawie 460 mln złotych. W ostatnich latach to najkosztowniejsze prace w branży chemicznej. Większa jest tylko niedawno rozpoczęta budowa instalacji do produkcji kauczuku w oświęcimskich zakaldach Sythosu. Jej wartość to ponad pół miliarda złotych.

  Instalacja odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną jest pierwszą taką w Europie, a trzecią na świecie. Dzięki niej można zyskać siarczan amonu w postaci krystalicznej (do 40 tys. ton na rok). Siarczan znajdzie zastosowanie w produkcji nowych – stałych i płynnych – nawozów azotowych na bazie mocznika i właśnie siarczanu amonu.

  Wszystkie trzy inwestycje są powiązane ze sobą. Pozwolą także na skuteczniejsze rywalizowanie z nawozami spoza Grupy Azoty.

  Kluczem może być podniesienie ich jakości. Jak mówi członek zarządu Puław Marek Kapłucha (obecnie wiceprezes Grupy Azoty) jego firma stale pracuje nad zwiększeniem oferty nawozowej.

  Jedną z nowszych metod jest dodawanie do nawozów siarki. Z badań wynika bowiem, że powszechne wprowadzenie elektrofiltrów np. w energetyce nie tylko zmniejszyło ilość uwalnianej do atmosfery siarki, ale wręcz spowodowało niedobór tego pierwiastka w glebie.

  A siarka to podstawowy pierwiastek w procesach fotosyntezy i syntezy białek roślin. Siarka przyczynia się między innymi do mniejszego pobrania azotu przypadającego na jednostkę plonu. W efekcie na plantacji dobrze odżywionej siarką możliwe jest zmniejszenie stosowanych dawek nawozów azotowych. Poza wymiernymi efektami ekonomicznymi, prowadzi to do zmniejszenia rozproszenia azotu w środowisku.

  www.wnp.pl