Ruszają gigantyczne inwestycje w Grupie ENERGA

    Budowę 10,5 tys. km nowych linii elektroenergetycznych, przyłączenie do sieci 270 tysięcy nowych klientów oraz pełne wdrożenie zdalnego odczytu liczników zakłada program inwestycyjny o wartości ponad 7 mld zł dla ENERGA-Operator SA. Największe w historii spółki inwestycje uda się przeprowadzić m.in. dzięki podpisanej dzisiaj umowie o ich finansowaniu między Grupą ENERGA a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).

    Umowa zakłada wieloletnie finansowanie inwestycji na poziomie przekraczającym 1 miliard złotych. Pozyskane środki będą przeznaczone na finansowanie modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, a w szczególności na inwestycje związane z przyłączaniem nowych odbiorców i odnawialnych źródeł energii oraz z poprawą funkcjonowania sieci.

    Już w tym roku nakłady na rozwój sieci dystrybucyjnej zostały zwiększone o ponad 20 procent (do kwoty ok. 720 mln zł) i były najwyższe w historii spółki. Planowane w kolejnych latach wydatki na ten cel ze środków własnych będą wzrastać, jednak nie byłyby wystarczające dla realizacji wszystkich obliczonych na ponad 7 mld zł inwestycji. Stąd inicjatywa sfinansowania części z nich ze źródeł zewnętrznych oraz z planowanej emisji obligacji.