Ruszyła realizacja projektu Foresight Technologiczny Przemysłu

  Identyfikacja kluczowych technologii, szczególnie przemysłowych, sprzyjających rozwojowi polskiej gospodarki w perspektywie do 2030 roku jest głównym celem projektu o nazwie Foresight Technologiczny Przemysłu.

  Będzie on realizowany przez 14 miesięcy.

  – Program jest dopełnieniem przyjętych już przez rząd i resort programów, w tym „Strategii efektywności i innowacyjności gospodarki” – powiedziała wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska, otwierając specjalną konferencję – Inicjując go oczekujemy wielośrodowiskowej dyskusji w kraju.

  Foresight technologiczny będzie okazją do oceny potencjału rozwojowego, konkurencyjnych sektorów oraz najbardziej istotnych technologii służących rozwojowi kraju. Informacje uzyskane w wyniku przeglądu będą pomocne dla przedsiębiorstw, w ich procesach planowania strategicznego, a także dla administracji publicznej, przy aktualizowaniu i opracowywaniu dokumentów strategicznych.

  – Wykorzystamy go m.in. przy opracowaniu narodowego programu redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz programu rozwoju przedsiębiorstw, który jest praktyczną realizacją „Strategii efektywności…” – dodała wiceminister Henclewska.

  Według prezesa PAN Michała Kleibera, kluczem dobrej realizacji projektu „Foresight technologiczny” jest właściwy dobór osób biorących w nich udział.

  – Muszą to być eksperci z przemysłu, administracji i nauki, a nie tylko z jednego z tych środowisk, w tym ludzie młodzi, których to najbardziej dotyczy – stwierdził prezes PAN – Zarazem powszechna dyskusja uwiarygodni projekt i upowszechni jego założenia.

  Michał Kleiber przypomniał, że foresight to połączenie analiz z projekcją długoterminowej prognozy rozwoju polityki naukowo-technicznej, jej kierunków i priorytetów, która służy jako narzędzie podejmowania decyzji.

  – Metodę tę od 1970 roku z powodzeniem zastosowano w kilku krajach, ale jej historia dowodzi też, że w połowie przypadków wnioski odkładano na półkę – podkreślił.

  Foresight technologiczny” jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez konsorcjum w składzie: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (koordynator), Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Główny Instytut Górnictwa. W pierwszym etapie realizacji projektu odbędą się panele eksperckie, związane z obszarami badawczymi wybranymi przez zamawiającego (sektory przemysłowe, sektor usług powiązany z przemysłem, przemysł wydobywczy i przemysł energetyczny). W drugi etapie panele eksperckie przekształcą się w panele pól badawczych, a w kolejnym – w panele tematyczne.