Rynek IT dla przemysłu z dwucyfrowym wzrostem

– Rynek innowacji technologicznych w Polsce w 2016 roku będzie rozwijał się w szybkim tempie – prognozuje Mateusz Skonieczny, prezes zarządu Professional Services.

Zdaniem naszego rozmówcy, szacuje się, iż wzrost powinien być dwucyfrowy.

– Poza dotychczas popularnymi rozwiązaniami optymalizującymi procesy zarządzania w przedsiębiorstwach rozwój kompleksowych produktów będzie koncentrował się też na rozwiązaniach mobilnych, które są coraz popularniejszym i coraz częściej wykorzystywanym w ramach rozwiązań ERP narzędziem, używanym do zarządzania przedsiębiorstwami – przekonuje.

Rozwojowi rynku ERP sprzyjać będzie również nowa perspektywa unijna. – Dzięki niej przedsiębiorstwa rozwijające nowoczesne produkty i usługi będą mogły finansować prowadzone przez siebie prace badawczo-rozwojowe, na które przeznaczona jest bardzo wysoka część budżetu unijnego w ramach finansowania bezzwrotnego – informuje Mateusz Skonieczny.

Przewiduje się również, że utrzyma się tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o rozpowszechnienie rozwiązań EAS w sektorze MSP. – Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej będą też wchodzić na nowe rynki dzięki temu, że polski rynek zasobów informatycznych reprezentuje bardzo wysoki poziom kompetencji w atrakcyjnym koszcie nabycia – przekonuje Mateusz Skonieczny.

Źródło: WNP