Rząd przedłużył do końca 2014 r. program wspierania innowacji w firmach

    Rząd przedłużył do końca 2014 r. program wspierania innowacji i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw – podało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu. Zwiększył też środki na jego realizację – o 7,75 mln zł.

    Zadaniem programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (Program CIP – Competitiveness and Innovation Framework Programme) jest wspieranie innowacyjności (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Promuje również wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną. Jego realizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

    CIR podało, że przedłużenie programu o rok wymaga większych środków na jego realizację. W związku z tym przewidziano zwiększenie kwot o 7,75 mln zł. W rezultacie, w latach 2008-2014 na udział Polski w programie zostanie wydane z budżetu państwa 64,65 mln zł.