Są chętni na PZL-WZM w Warszawie

    Minister Skarbu Państwa (MSP) poinformował, że w związku z opublikowanym miesiąc temu zaproszeniem do negocjacji ws. nabycia akcji należących do Skarbu Państwa w spółce Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” SA w Warszawie, wpłynęło siedem odpowiedzi, stanowiących oferty wstępne zakupu udziałów.

    Na podstawie odpowiedzi na zaproszenie z 2 kwietnia br., można wysnuć wniosek, że na udziały w PZL-WZM mają ochotę takie podmioty jak: Facinelli 4/ Warszawa, Ghelamco GP1 Beta S.K.A. / Warszawa, Interstate Diesel Service, Inc., Cleveland / USA, Luksor / Warszawa, Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „Hydrotor / Tuchola, Zakłady Automatyki „POLNA” / Przemyśl, Zawiślan Bartosz / Warszawa.

    Rzecz idzie o pakiet 1 700 000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 10 zł każdy, stanowiących 85% kapitału zakładowego Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM”. 100% akcji tej spółki jest własnością Skarbu Państwa.

    PZL-WZM zajmuje się przede wszystkim produkcja części do aparatury wtryskowej silników wysokoprężnych.

    źródło: Min. Skarbu Państwa