Samodzielnie czy z serwisem?

    Według raportu INDUSTRIAL MONITOR: Gospodarka olejowa w zakładach produkcyjnych, aż 73% osób odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu w firmach produkcyjnych wskazało, że w ich przedsiębiorstwach nie stosuje się ujednoliconych procedur związanych z działaniami w zakresie gospodarki olejowej i smarowniczej.68% nie zna pełnej oferty i zastosowań środków smarnych i olejowych stosowanych na rynku.

    Badania wykazały także, że 91% wykazało zainteresowanie uzyskaniem informacji, jak dobierać odpowiednie środki smarne, by zwiększyć żywotność urządzeń i optymalizować koszty związane z naprawami i zachowaniem ciągłości produkcji w zakładach przemysłowych.

    Jednym z widocznych trendów w przemyśle jest tendencja do zlecania kontrahentom zewnętrznym zadań niestanowiących głównej działalności firmy. Coraz większy jest udział outsourcingu utrzymania obiektów technicznych, w tym także maszyn i urządzeń, w firmach produkcyjnych. Outsourcing działań związanych z gospodarką olejową i smarowniczą jest więc kolejnym elementem, który pozwala firmie skoncentrować się na podstawowej działalności.

    Więcej na stronie: http://industrial-monitor.pl/