Scalable Modular Data Center (SMDC)

Scalable Modular Data Center (SMDC) – centrum danych typu Edge opracowane przez firmy Rittal i IBM dla Smart Mobility. Fot.: Rittal Sp. z o.o.

Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i ich stała dostępność są kluczowe dla możliwości poruszania się samochodów autonomicznych. W tym celu wymagana jest wysoce standaryzowana i skalowalna infrastruktura brzegowa. Z myślą o Smart Mobility firmy Rittal i IMB opracowały Scalable Modular Data Center (SMDC) – rozwiązanie dostępne w skalach po 2, 4, 6 szaf i dostarczane jako gotowe centrum danych.

Cyfryzacja prowadzi do radykalnych zmian w branży motoryzacyjnej, na kolei i w lotnictwie. Powstają lepsze systemy zarządzania ruchem, pojazdy łączą się z siecią, zbierane i analizowane są informacje o zużyciu paliwa, prędkości oraz natężeniu ruchu. Przemysły lotniczy i kolejowy w coraz większym stopniu digitalizują swoje produkty i usługi oraz łączą działalność z logistyką, by osiągnąć większą efektywność. Pojazdy stają się bardziej autonomiczne i oferują asystentów jazdy w czasie rzeczywistym. Setki czujników będą w niedalekiej przyszłości generować i przesyłać olbrzymie ilości danych niczym superkomputery. Dlatego decydujące znaczenie mają połączenia o krótkich czasach latencji z sieciami oraz centrami danych typu Edge – wszędzie i w każdej chwili.

Najkrótsze czasy latencji można osiągnąć za pomocą Rittal Scalable Modular Data Center (SMDC) z rozproszonymi systemami infrastruktury. SMDC obejmuje szafę IT, chłodzenie, rozdział i zabezpieczenie zasilania, wczesne wykrywanie pożaru, gaszenie oraz monitoring. Jest to gotowe centrum danych do Edge Computing, zgodne ze stopniem ochrony IP 20. Ważną zaletę rozwiązania stanowi dowolna skalowalność z 2, 4, 6 szafami z 5 kW mocy na szafę.

Więcej informacji na temat rozwiązań Edge firmy Rittal można znaleźć na stronie: https://www.rittal.com/it-solutions/en/know-how/edge/.

Źródło: Rittal