Schneider Electric przekazuje Ukrainie sprzęt o wartości 4 mln euro

Schneider Electric przekazał sprzęt o wartości 4 milionów euro, aby pomóc w przywróceniu podstawowych dostaw energii w Ukrainie. Przekazanie darowizny odbyło się przy udziale Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w ramach nieustających wysiłków tej organizacji na rzecz określenia konkretnych i praktycznych kroków, jakie jej członkowie mogą podjąć w celu wsparcia potrzeb humanitarnych w Ukrainie. Przy wsparciu Ministerstwa Energetyki Ukrainy sprzęt zostanie wdrożony przez zakłady użyteczności publicznej, w tym firmę DTEK, głównego dostawcę energii w Ukrainie, aby pomóc w przywróceniu dostaw energii elektrycznej dla 1,5 miliona osób, które są jej obecnie pozbawione.

11 marca br. WEF zorganizowało forum dyrektorów naczelnych firm partnerskich, naukowców, liderów społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli władz ukraińskich w ramach obrad okrągłego stołu dotyczącego omówienia najpilniejszych potrzeb kraju w zakresie energetyki. Forum skupiło się w szczególności na działaniach mających na celu utrzymanie dostaw energii elektrycznej i cieplnej dla mieszkańców Ukrainy.

Według najnowszych danych omawianych w trakcie obrad, ponad 1,5 miliona osób w 1300 ukraińskich miastach jest obecnie pozbawionych energii elektrycznej. Schneider Electric jest zaangażowany w zaspokojenie potrzeb związanych z przywróceniem i utrzymaniem dostaw energii dla mieszkańców Ukrainy. Realizacja tej misji odbędzie się we współpracy z firmą DTEK, której rozległa znajomość rynku i wieloletnie doświadczenie pozwolą zapewnić jak najszerszy dostęp do pomocy humanitarnej w całym kraju.

Bezpieczeństwo i ochrona pracowników Schneider Electric pozostają dla firmy najwyższym priorytetem. Firma wspiera finansowo swoich ukraińskich pracowników, zapewniając m.in. tymczasowe zakwaterowanie dla ich rodzin. Oprócz początkowej darowizny w wysokości 1 miliona euro, firma uruchomiła wewnętrzną kampanię crowdfundingową, dzięki której pracownicy mogą wspierać swoich ukraińskich kolegów i ich rodziny. Każda przekazana kwota zostanie przez firmę podwojona.


Schneider Electric