Schneider Electric stawia na EcoStruxure

W drugiej połowie czerwca na spotkaniu z dziennikarzami Schneider Electric zaprezentował platformę EcoStruxure – zestaw narzędzi umożliwiających wdrażanie rozwiązań Internetu Rzeczy w dużych skalach. To również element budzącej coraz większe zainteresowanie koncepcji Przemysłu 4.0.

Fot. Schneider Electric

Powołując się na dostępne obecnie prognozy, Jacek Łukaszewski, prezes Schneider Electric Polska podał, że do 2050 r. o 50% wzrośnie zużycie energii spowodowane pojawieniem się do 2020 r. 50 mld urządzeń podłączonych do sieci. Dlatego jego zdaniem firmy będą musiały przeanalizować swoje funkcjonowanie i przeprowadzić proces optymalizacji procesów i kosztów.

Choć obecnie duża część procesów biznesowych i przemysłowych jest sterowana przez oprogramowanie, to proces ten musi przyspieszyć. W doskonaleniu funkcjonowania operacyjnego pomaga zastosowanie Internetu Rzeczy (IoT) czy Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), ale zdaniem prezesa Schneider Electric Polska wdrożenie takich rozwiązań było do tej pory stosunkowo trudne. Odpowiedzią ma być udostępnienie najszerszej w branży oferty rozwiązań w jednej architekturze, czyli platformy EcoStruxure. 

Czym jest EcoStruxure

Platforma wykorzystuje oferowane przez firmę Schneider Electric środowisko nowej generacji System Platform 2017, wspomagane przez Wonderware. Dzięki wykorzystaniu sześciu architektur systemowych działających na trzech poziomach zapewnia łączność wszystkich urządzeń między sobą oraz z ludźmi. Zebrane z urządzeń dane przetwarzane są w chmurze i następnie analizowane. Jak podano, możliwości platformy zostały zbudowane na technologiach takich firm, jak: Microsoft, Intel, Cisco, HP czy VMare. Dzięki temu EcoStruxure zapewnia kompatybilność z większością architektur i systemów już działających w przedsiębiorstwach.

EcoStruxure dostarcza pełny zestaw narzędzi do wdrożenia rozwiązań Internetu Rzeczy na czterech rynkach – przemysłowym, energetycznym, budynków oraz centrów przetwarzania danych.

EcoStruxure for Industry

W modelu, który stosują obecnie przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego, w tym samym procesie używanych jest wiele różnych systemów, co sprawia, że korzystanie z Przemysłowego Internetu Rzeczy wymaga złożonych i zakrojonych na szeroką skalę prac inżynierskich. Model oferowany przez Schneider Electric jest bardziej elastyczny.

Platforma EcoStruxure for Industry jest oparta na unikatowym zbiorze rozwiązań technologicznych, który obejmuje najlepsze w branży produkty podłączone do sieci, sterowanie lokalne oraz funkcje analityczne i usługi. Rozwiązanie obejmuje najszerszą w branży ofertę rozwiązań z zakresu energetyki, automatyki i oprogramowania, które są łączone w kompleksowe pakiety dostosowane do wymagań klientów. Dodatkowo ułatwia obsługę coraz bardziej złożonych procesów przemysłowych, pomaga w optymalizacji zasobów i umożliwia szybsze reagowanie na zmiany otoczenia biznesowego. Ta zintegrowana platforma pozwala więc maksymalnie wykorzystać nowe możliwości, które oferuje postępująca digitalizacja. Ułatwia także obsługę coraz bardziej złożonych procesów przemysłowych, pomaga w optymalizacji zasobów i umożliwia szybsze reagowanie na zmiany otoczenia biznesowego.

System Platform 2017 – główny element platformy EcoStruxure for Industry – wspomagany przez Wonderware, to otwarty, skalowalny i zapewniający szybką reakcję zbiór oprogramowania umożliwiający tworzenie nowych lub modyfikowanie starszych aplikacji w celu optymalizacji procesów i zasobów przemysłowych. Pozwala również na wykorzystanie aplikacji opracowanych zarówno przez firmę Schneider Electric, jak i jej partnerów oraz programistów zewnętrznych. Otwarte środowisko programistyczne z interfejsem zgodnym ze standardami zapewnia użytkownikom lepszy wgląd w procesy przemysłowe. W ten sposób zwiększa bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność.

EcoStruxure Grid

Jak mówił Michał Ajchel, wiceprezes Pionu Energetyki w Schneider Electric Polska nowy model energetyki wymusi innowacje w całym sektorze. Rosnący popyt na energię, redukcja emisji CO2, konieczność integracji rozproszonych źródeł energii oraz jej efektywna dystrybucja, to wyzwania, którym dziś musi sprostać energetyka. Wchodzi w to integracja magazynów energii, praca ładowarek do samochodów elektrycznych czy zarządzanie rozproszonymi źródłami energii w ramach jednego systemu energetycznego. Dlatego potrzebne są rozwiązania technologiczne pozwalające łączyć wymianę danych pomiędzy tymi elementami z zarządzaniem lokalnym oraz aplikacjami i analizą danych.

Na te potrzeby odpowiada EcoStruxure Grid. Jest to platforma wykorzystująca zbiór rozwiązań technologicznych, która obejmuje produkty podłączone do sieci, sterowanie lokalne oraz funkcje analityczne i usługi. Technologia EcoStruxure Grid ma sprawdzić się w szczególności u zarządców sieci energetycznych oraz dystrybutorów, gdzie jest potrzeba zwiększenia efektywności, niezawodności i bezpieczeństwa pracy sieci. Jak poinformował, powołując się na raport „Delphi-study on the future of energy systems in Germany, Europe and the world by the year 2040”, technologie, które mają największy potencjał komercjalizacji w ciągu najbliższych dziesięciu lat to: generacja rozproszona, pojazdy z napędem elektrycznym, mikrosieci i sieci inteligentne, usługi energetyczne, wysokosprawne turbiny gazowe, magazynowanie energii oraz małe reaktory jądrowe. Szacuje się, że łączna wartość tych globalnych rynków tych technologii do 2020 r. wyniesie 822 mld dolarów. By mogły być wdrożone, wymagają odpowiedniej infrastruktury i zarządzania nią.

Case study

Na zakończenie spotkania przedstawiono wdrożenie systemu przeprowadzone przez Schneider Electric w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku, niedaleko Kielc. W zakres prac wchodziły: instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne oraz instalacje automatyki. Zastosowany system SCADA umożliwił śledzenie większości procesów technologicznych w 34 obiektach. Jak podano, wykorzystanie scentralizowanego systemu zarządzania spowodowało redukcję kosztów eksploatacji zakładu i obniżenie wydatków nawet o 30% w stosunku do prognozowanych. Pełna automatyzacja pozwoliła także na zmniejszenie liczby zatrudnionych osób, pracujących w tym trudnym, często nieprzyjaznym dla człowieka środowisku. Jak stwierdził Henryk Ławniczek, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, wykorzystano najlepsze rozwiązania europejskie dotyczące: sortowni, przetwarzania odpadów biodegradowalnych w fermentacji metanowej z odzyskiem metanu, produkcji energii elektrycznej, cieplnej i kompostowania. W zakładzie zastosowano rozwiązania energetyczne, takie jak instalacje silnoprądowe wraz z rozdzielnicami oraz skomplikowane układy SZR. Firma Schneider Electric dostarczyła też oświetlenie dla całego obiektu. Schneider Electric zdecydował się na wykorzystanie systemów kontroli dostępu, Sygnalizacji Włamania i Napadu czy zintegrowanej z nimi telewizji, wykorzystującej monitoring termowizyjny. Szacuje się, że w zakładzie dziennie przetwarzanych będzie 350 ton odpadów.

Autor: Bohdan Szafrański