Seminarium „Efektywność energetyczna w przemyśle”

  29 października w Krakowie odbyło się kolejne już z serii seminariów branżowych pod patronatem magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych, poświęcone tematyce efektywności energetycznej w przemyśle.

  Znacząca liczba uczestników seminarium wskazuje, że tematyka ta cieszy się sporym zainteresowaniem przedstawicieli różnych branż przemysłu, a problematyka referatów wygłoszonych przez przedstawicieli firm partnerskich pokazuje, jak wiele obszarów i czynników może oddziaływać na efektywność energetyczną i wydajność produkcji w zakładach przemysłowych.

  Platformy systemów monitoringu i zarządzania energią

  Najwięcej miejsca zajęły zagadnienia dotyczące różnorodnych platform systemowych dedykowanych organizacji kompleksowych systemów monitoringu i zarządzania energią elektryczną i innymi mediami energetycznymi wykorzystywanymi w obiektach przemysłowych. W pierwszej kolejności podkreślano znaczenie precyzyjnych pomiarów ich zużycia wraz z monitoringiem ewentualnych strat, wycieków (instalacje sprężonego powietrza – firma FESTO). Zaawansowane systemy monitoringu energii elektrycznej (zużycie, parametry jakościowe) zaprezentowali z kolei przedstawiciele firmy SABUR, której moduły systemowe umożliwiają również współpracę i integrację systemu pomiarowego z infrastrukturą sieci przemysłowych i automatyki budynkowej innych międzynarodowych standardów. Bardzo ciekawa w tym obszarze była również prezentacja firmy Mikronika z Poznania, producenta bogatej oferty urządzeń pomiaru i akwizycji danych pomiarowych mediów energetycznych i nie tylko, wraz z kompleksowymi platformami systemów SCADA oraz narzędzi do budowy zaawansowanych systemów zarządzania energią EMS i AMR (Automatic Meter Reading) – system SYNDIS-ENERGIA.

  Efektywność energetyczna zakładów przemysłowych

  Kilka prezentacji było poświęconych również rozwiązaniom technicznym, wspierającym ideę poprawy efektywności energetycznej zakładów przemysłowych w różnych aspektach – termoizolacji (firma Rockwool Polska), energooszczędnego i wydajnego oświetlenia (firma Kurlen) czy usprawnienia obsługi operatorskiej i zarządczej rozbudowanych systemów monitoringu i sterowania (platforma ICONICS i dystrybutor w Polsce, firma Elmark Automatyka). Ciekawostką było też wystąpienie przedstawicieli firmy Henkel z ofertą uniwersalnego środka LOCTITE, wspierającego działania grup montażowych, naprawczych i remontowych w szybkim i skutecznym prowadzeniu działań, np. w zakresie zabezpieczenia profilaktycznego i regeneracji części pomp, napędów itp.

  Audyty energetyczne zakładów przemysłowych

  Nie zabrakło też kwestii dotyczących badania i analiz energetycznych obiektów przemysłowych w formie audytów energetycznych (firma MODUS). Wiceprezes firmy zwróciła uwagę, że raporty z audytów prowadzonych przez firmę mogą obejmować bardzo różne zagadnienia, zależnie od wielkości przedsiębiorstwa i oczekiwań klienta, wskazując środki zaradcze i wspierające w dążeniu do podniesienia efektywności zakładów. W audytach wykorzystuje się m.in. kamery termowizyjne, o których zaletach i różnorodnym zastosowaniu w diagnostyce budynków, poszczególnych urządzeń linii produkcyjnych, instalacji elektrycznych, gazowych i innych barwnie i ciekawie opowiadał przedstawiciel firmy Kamery IR.

  * * *

  Poruszana w trakcie seminarium tematyka wskazuje wyraźnie, jak wiele elementów i narzędzi oferowanych na rynku branży automatyki przemysłowej i usług dla przemysłu może być wykorzystanych w poprawie efektywności energetycznej zakładów przemysłowych i budynków komercyjnych, użyteczności publicznej itp. Warto też podkreślić, że dla różnych odbiorców i użytkowników takich obiektów mogą być zaproponowane różne ścieżki technologiczne i usługowe, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości inwestycyjnych, o czym również dyskutowano w czasie seminarium i w rozmowach kuluarowych.

  Autor: Andrzej Ożadowicz