Seminarium eksperckie na temat przyszłości robotyki usługowej

  Firma SCHUNK organizuje w dniach 24-25 lutego 2010 roku trzecie spotkanie ekspertów, którego tematyka obejmuje robotykę usługową.

  Wydarzenie łączy specjalistów z całego świata. Bogaty program seminarium obejmuje angielskojęzyczne prezentacje dotyczące aktualnych prac badawczych, trendów i szans w obrębie robotyki usługowej.

  Wystąpienia zagranicznych ekspertów dotyczą w szczególności aktualnych tematów robotyki usługowej, takich jak bezpieczeństwo, standaryzacja i inicjatywy europejskie. Poza tym zaprezentowane zostaną wyniki aktualnie prowadzonych badań na polach: „chwytanie”, „manipulacja modułowa” i „robotyka modułowa”. Celem powyższych działań jest identyfikacja rozwiązań robotyki usługowej, optymalnie dostosowanych do potrzeb i wymagań rynku.

  Obok intensywnej wymiany doświadczeń, seminarium jest idealną platformą do nawiązania międzynarodowych kontaktów i rozpoczęcia współpracy nad przyszłościowymi projektami.

  Konferencję poprowadzą dwa uznane autorytety w dziedzinie robotyki: prof. dr Henrik I. Christensen, Kierownik Katedry Robotyki „KUKA Chair of Robotics“ w Instytucie technologii Georgia (Georgia Institute of Technology) w Atlancie, oraz Martin Hägele, Kierownik Pracowni Systemy Robotów w Instytucie Techniki Wy-twarzania i Automatyzacji im. Frauenhofera IPA (Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA) w Stuttgarcie.

  Więcej informacji na temat seminarium oraz możliwość rejestracji znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.schunk.com/expertdays