Seminarium „Mechanika i Utrzymanie Ruchu w zakładach przemysłowych”