Sensory w obrabiarkach CNC

Ostatnie dekady rozwoju przemysłu to ogromny postęp w technologii – celem jest: większa dokładność, wydajność i niezawodność produkcji. Można to uzyskać m.in. dzięki zastosowaniu nowoczesnych obrabiarek CNC (komputerowo sterowanych numerycznie).

Inteligentne komponenty obrabiarek CNC, w postaci integracji różnych czujników (sensorów), członów wykonawczych i oprogramowania pozwalają na monitorowanie procesów obróbki i stanów obrabiarek oraz umożliwiają aktywne wpływanie na warunki realizowanego procesu.

Głównym przesłaniem niniejszej książki jest wykazanie, że współczesne rozwiązania mechatroniczne umożliwiają największy postęp w dziedzinie rozwoju obrabiarek. Umożliwiają wzrost wydajności obróbki, jakości wytwarzanych elementów, niezawodności, jak i efektywności, z uwzględnieniem kosztów produkcji, zasobów i zużycia energii.

Na książkę składa się wiele praktycznych rozdziałów, przykładowo:

  • sensory w serwonapędach posuwu obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • sensory do monitorowania i diagnostyki obrabiarek,
  • sensory do kalibracji obrabiarek CNC,
  • rozwiązania mechatroniczne stosowane w obrabiarkach.

Publikacja jest kierowana zarówno do profesjonalistów – inżynierów konstruktorów maszyn, obrabiarek, użytkowników obrabiarek w zakładach przemysłowych, służb utrzymania ruchu, ale także do studentów automatyki i robotyki, mechatroniki, mechaniki i budowy maszyn oraz nauk pokrewnych.

Publikację tę kierujemy do praktyków – inżynierów: konstruktorów maszyn, obrabiarek, użytkowników obrabiarek w zakładach przemysłowych, służb utrzymania ruchu, inżynierów mechatroników i mechaników. W książce znajdują się bowiem informacje z aktualnych katalogów producentów sensorów, przeznaczonych dla przemysłu obrabiarkowego. Opisy metod pomiarowych i wykorzystywanych sensorów mogą stanowić przydatną informację dla użytkowników obrabiarek, a prezentowane aplikacje mechatroniczne mogą być inspiracją dla konstruktorów.

Książka będzie również mogła być wykorzystana przez studentów kierunków technicznych – mechatroniki, mechaniki i budowy maszyn, automatyki i robotyki  uczących się na temat obróbki mechanicznej, systemów wytwórczych, metod sterowania czy automatyzacji produkcji.

Informacja o autorze/ redaktorzedr hab. inż. Wacław Skoczyński, profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej, zastępca kierownika Katedry Obrabiarek i Technologii Mechanicznych, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny