Setne zezwolenie w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

    Międzynarodowe przedsiębiorstwo outsourcingowe Capita wkracza do Polski. Swoją działalność rozpocznie w krakowskiej SSE. To już setne zezwolenie na prowadzenie działalności wydane w tej strefie.

    Capita (Polska) sp. z o.o. jest częścią Grupy Capita od ponad 25 lat realizującej projekty w Europie, Azji, Afryce oraz w rejonie Karaibów. Spółki wchodzące w skład Grupy Capita oferują usługi wsparcia w zakresie m.in.: zasobów ludzkich, edukacji, ochrony zdrowia, transportu, ubezpieczeń na życie, emerytur oraz usług finansowych, administracyjnych i IT.

    Obecność Capity na krakowskim rynku to nie tylko 450 nowych miejsc pracy i inwestycja na poziomie ponad 4,5 mln złotych, ale również szansa dla absolwentów uczelni wyższych, poszukujących pracy i doświadczenia w obszarach związanych z administracją, IT i biznesem. Pracownicy krakowskiego oddziału Capity będą obsługiwać kontrahentów, którzy już znajdują się w portfelu firmy, jak i nowo pozyskanych klientów. (SSE Kraków)

    www.paiz.gov.pl