ShareStock

ShareStock to nowe narzędzie proponowane przez Inter Cars Przemysł w ramach programu
„Magazyn techniczny jutra”. Jest to platforma internetowa pełniąca rolę wirtualnego magazynu, w którym uczestnicy programu udostępniają informację o stanach magazynowych swoich magazynów technicznych. Zakład przemysłowy dołączający do platformy IC ShareStock uzyskuje dostęp do oferty części zamiennych złożonej przez innych partnerów w ramach grupy.