Siedmioetapowa droga ku preskryptywnemu utrzymaniu ruchu

Fot. freepik

Preskryptywne utrzymanie ruchu wykorzystuje uczenie maszynowe (ML) i sztuczną inteligencję (AI) wraz z IIoT do formułowania konkretnych zaleceń dotyczących konserwacji sprzętu. Łączy w sobie technologie, które analizują historię danych, przyjmują założenia i testują dane. Złożone algorytmy umożliwiają oprogramowaniu automatyczną identyfikację i uczenie się na podstawie trendów danych oraz rozpoznawanie wzorców danych.

Istnieje kilka kroków, które inżynierowie mogą podjąć, aby przejść od reaktywnego do preskryptywnego utrzymania ruchu sprzętu.

Wgląd w preskryptywne utrzymanie ruchu

– Aby umożliwić predykcyjne strategie utrzymania ruchu, można wprowadzić technologię, która pomoże zautomatyzować podstawowe zadania, takie jak planowanie rutynowych inspekcji, dzięki czemu personel będzie miał więcej czasu na skupienie się na zaawansowanych zadaniach.

– Wykorzystanie algorytmów i nauki o danych może pomóc w identyfikacji wzorców w punktach danych i prognozowaniu kolejnych prawdopodobnych wyników, takich jak koszty i popyt. Może to pomóc personelowi lepiej planować przyszłość i uczynić ten proces bardziej wydajnym.

Zespoły zajmujące się inżynierią i utrzymaniem ruchu w zakładach stoją dziś przed wieloma wyzwaniami. Niektóre z nich mają charakter operacyjny i wiążą się z utrzymaniem stanu technicznego aktywów. Inne mają więcej wspólnego ze strategiami przepływu gotówki i decyzjami o tym, czy lepiej naprawić, czy wymienić lub zmodernizować sprzęt. Nowy sposób myślenia pomaga firmom zmienić nastawienie z reaktywnego na preskryptywne. Technologia pomaga również menedżerom podejmować świadome decyzje. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom menedżerowie mogą przyjąć holistyczne podejście do utrzymania ruchu zakładu i długoterminowe spojrzenie na zarządzanie aktywami.

1. Niezawodność

Niezawodne działanie zakładu może stać się wyróżnikiem. Klienci zauważą, że zamówienia są zawsze realizowane na czas, zgodnie z zamówieniem i z niezachwianą jakością produktu. Są to nietypowe cechy w niektórych branżach.

2. Usprawnienie rutynowych czynności

Technologia pomaga usprawnić i zautomatyzować podstawowe zadania, takie jak planowanie rutynowych przeglądów i utrzymania ruchu, śledzenie zużytych części i materiałów, aby zapasy były zawsze na miejscu, oraz monitorowanie zużycia materiałów eksploatacyjnych (atrament) i wymiennych (filtry) oraz części podlegających zużyciu (paski i klocki hamulcowe). Gdy podstawy są łatwo opanowane, personel ma czas, aby skupić się na bardziej zaawansowanych kwestiach, takich jak zagłębianie się w analitykę.

3. Planowanie przepływu środków pieniężnych

Korzystając z ocen ryzyka i stanu, menedżerowie będą w stanie przewidzieć przyszłe potrzeby i obliczyć związane z nimi koszty, w tym części zamienne lub wszelkie zewnętrzne usługi specjalne lub zlecenia dla wykonawców. Dzięki łatwemu dostępowi do danych menedżerowie mogą oceniać decyzje dotyczące wymiany lub naprawy i uwzględniać koszty przestojów.

4. Przewidywanie przyszłości

Obecnie innowacyjne rozwiązania Business Intelligence (BI) ze sztuczną inteligencją (AI) oferują potężne możliwości predykcyjne, wykorzystujące algorytmy i naukę o danych do identyfikowania wzorców w punktach danych i prognozowania kolejnych prawdopodobnych wyników. Użytkownicy mogą badać scenariusze „co by było, gdyby” i uzyskiwać prognozy dotyczące prawdopodobnych kosztów i zapotrzebowania.

5. Ustalanie priorytetów inwestycji

Wgląd w przyszłe potrzeby inwestycyjne można zestawić z przewidywanymi cyklami gotówkowymi, biorąc również pod uwagę prognozy dotyczące zmieniającego się popytu. Menedżerowie mogą następnie nadać priorytet głównym inwestycjom kapitałowym, gdy dostępne jest finansowanie i wsparcie zarządu. Plany doraźnych, minimalnych napraw mogą być przydatne wówczas, gdy fundusze są ograniczone.

6. Dostarczanie ostrzeżeń

Menedżerowie będą mogli wykorzystywać analizę danych do wczesnego identyfikowania potencjalnych problemów, tak aby można było poczynić odpowiednie przygotowania, w tym mieć w pogotowiu niezbędne części lub sprzęt zapasowy. Na przykład, gdy generator zbliża się do końca okresu eksploatacji, zapasowe podzespoły powinny być pod ręką, aby zapewnić płynne przełączenie.

7. Zgodność z przepisami

Menedżerowie powinni zwracać uwagę na takie kwestie, jak ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością, zgodność z przepisami budowlanymi, zasadami i przepisami bezpieczeństwa, czy też kwestie związane z siłą roboczą lub bezpieczeństwem publicznym. Niezgodności mogą okazać się kosztowne. Mogą również stwarzać zagrożenia lub obniżyć wartość marki.