Siemens – MAG 8000 CT przepływomierz elektromagnetyczny z zasilaniem bateryjnym

MAG 8000 CT – to pierwszy na rynku przepływomierz elektromagnetyczny z zasilaniem bateryjnym o szerokim zakresie zastosowań pozwalających na optymalizacje zasilania w wodę. Umożliwia detekcję wycieków i dokładne rozliczanie zużycia wody.

MAG 8000 jest przepływomierzem elektromagnetycz¬nym zasilanym z baterii, spełniającym wymagania świa¬towych standardów dotyczących wodomierzy: OIML R49 oraz CEN EN14154. Dodatkowo posiada europejskie zatwierdzenie typu do rozliczeń zgodne z MID (MI-001).  Przepływomierz ten został zoptyma¬lizowany pod kątem aplikacji wodnych. Główne obszary zastosowań to dystrybucja wody, pomiary rozliczeniowe, monitoring sieci wodociągowych, kontrola przecieków i nawadnianie.

MAG 8000 dostępny jest w wersji podstawowej (Basic) lub rozszerzonej (Advanced). Wersja podstawowa przez¬naczona jest do zastosowań w standardowych aplikac¬jach pomiaru przepływu wody. Wersja rozszerzona po¬siada dodatkowe opcje oraz większą funkcjonalność. Obie wersje są skonfigurowane fabrycznie tak, aby osią¬gnąć 6 letni czas działania bez wymiany baterii w typo¬wych zastosowaniach wodociągowych.

MAG 8000CT przeznaczony jest do pomiarów przepływu wody w celach rozliczeniowych. W związku z tym przetwornik zabezpieczony jest przed zmianą nastaw oraz danych pomiarowych przez osoby niepowołane. Wersja CT  do rozliczeń, oznaczana jest podczas legaliza¬cji w sposób zgodny z zatwierdzeniem typu.

Aby zobrazować oszczędności wynikające bezpośrednio ze stosowania wodomierza elektronicznego MAG8000CT posłużmy się przykładem. Załóżmy wodomierz o specyfikacji DN 150 o Qn=650m3/h pracujący średnio przy obciążeniu 50% Qn, cena wody 4,9 Pln/m3

 

Połączenie nowoczesnej technologii i zaawansowanego zarządzania zasilaniem, pozwala na nieprzerwaną pracę przepływomierza bez wymiany baterii, przy zachowaniu wysokiej dokładności pomiaru, przez okres 6-10 lat.